Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Przetargi
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Konkursy

Świadczenie usług w zakresie odśnieżania ulic na terenie gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny

Data ogłoszenia przetargu: 9.12.2004
Rodzaj przetargu: Przetarg nieograniczony.
Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Miarki 5, 44-238 Czerwionka-Leszczyny
tel. (32) 431 14 40, (32) 431 13 23, (32) 431 12 68
Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług w zakresie odśnieżania ulic na terenie gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny.
Termin realizacji zamówienia: od 1.01.2005 do 31.12.2005
Specyfikacja warunków zamówienia:  Formularz można odebrać w siedzibie zamawiającego, pokój nr 14, ul. Ligonia 5c.
Osoba do kontaktów z oferentami: Kazimierz Skuta
tel. (32) 431 14 40, 431 12 32 w. 16
Ewelina Witoszek
tel. (32) 431 14 40, 431 12 32 w. 32
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w sekretariacie zamawiającego (pokój nr 15, ul. Ligonia 5c). Termin składania ofert upływa 23.12.2004 r. o godz. 900.
Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w sali narad zamawiającego (budynek A, ul. K. Miarki 5), w dniu 23.12.2004 r. o godz. 1030.
Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert
Kryteria wyboru oferty: cena - 100%
Informacje dodatkowe: Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem zamówienia na poszczególne dzielnice i sołectwa gminy i miasta.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający:
- warunki określone w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych,
- wymagania i warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Za spełnienie powyższych warunków uważa się podpisanie stosownych druków stanowiących załączniki do specyfikacji.

Rozstrzygnięcie przetargu

 • przetarg nieograniczony na "Świadczenie usług w zakresie odśnieżania ulic na terenie gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny" ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej) na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej gminy Czerwionka-Leszczyny,
 • przetarg przeprowadzono 23 grudnia 2004 r.,
 • wpłynęło 10 ważnych ofert - każda z ofert dotyczyła odrębnej części zamówienia,
 • wybór oferty:
  • odśnieżanie w dzielnicy Leszczyny Stare:
   Radecki Adam,
   ul. ks. Pojdy 162, Książenice,
   cena: 45,00 zł/godz.,
  • odśnieżanie w dzielnicy Czuchów:
   FHU KRYSAG,
   ul. Folwarczna 30, Czerwionka,
   cena: 53,50 zł/godz.,
  • odśnieżanie w dzielnicy Czerwionka:
   Malik Rajmund,
   ul. Główna 180b, Bełk,
   cena: 48,00 zł/godz.,
  • odśnieżanie w dzielnicy Dębieńsko Stare:
   Miozga Donat,
   ul. Topolowa 24, Czerwionka,
   cena: 58,50 zł/godz.,
  • odśnieżanie dróg w sołectwie Palowice:
   Gospodarstwo Rolne Eugeniusz Adamiec,
   ul. Główna 41, Bełk,
   cena: 48,00 zł/godz.,
  • odśnieżanie dróg w sołectwie Książenice:
   Śleziona Rudolf,
   ul. Polna 19, Książenice,
   cena: 50,00 zł/godz.,
  • odśnieżanie w sołectwie Przegędza:
   Śleziona Piotr,
   ul. Jodłowa 64g, Kamień,
   cena: 45,00 zł/godz.,
  • odśnieżanie w sołectwie Bełk i Stanowice:
   Smyczek Krzysztof,
   ul. Zielona 6, Stanowice,
   cena: 49,00 zł/godz.,
  • odśnieżanie w dzielnicy Dębieńsko Wielkie:
   Dziura Franciszek,
   ul. Orbnontowicka 22a, Dębieńsko,
   cena: 50,00 zł/godz.,
  • odśnieżanie w sołectwie Szczejkowice:
   Prochot Ryszard,
   ul. Bełkowska 12, Palowice,
   cena: 50,00 zł/godz.,
 • przetarg został rozstrzygnięty 31.12.2004 r.

Powrót do pozostałych przetargów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Irena Pierchała, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. K. Miarki 5, 44-238 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 431 14 40, e-mail: zgkim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2004.12.31
Data udostępnienia: 2006.03.09 16:36:07
Liczba odwiedzin strony: 1089 (ostatnie odwiedziny 2018.12.01 04:02:41)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny