Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Przetargi
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Konkursy

Dostawa odzieży roboczej dla potrzeb ZGKiM

Data ogłoszenia przetargu: 31.01.2005
Rodzaj przetargu: Przetarg nieograniczony.
Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Miarki 5, 44-238 Czerwionka-Leszczyny
tel. (32) 431 14 40, (32) 431 13 23, (32) 431 12 68
Przedmiot zamówienia: Dostawa odzieży roboczej dla potrzeb ZGKiM w Czerwionce-Leszczynach.
Postępowanie prowadzone jest w wielu grupach CPV: 181, 182,183, 184, 193, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2005 r.
Specyfikacja warunków zamówienia:  Formularz można odebrać w siedzibie zamawiającego, pokój nr 14, ul. Ligonia 5c.
Osoba do kontaktów z oferentami: Ewa Zieleźny
tel. (32) 431 14 40, 431 12 32 w. 51
Ewelina Witoszek
tel. (32) 431 14 40, 431 12 32 w. 32
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w sekretariacie zamawiającego (pokój nr 15, ul. Ligonia 5c). Termin składania ofert upływa 7.02.2005 r. o godz. 1000.
Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w sali narad zamawiającego (budynek A, ul. K. Miarki 5), w dniu 7.02.2005 r. o godz. 1030.
Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert
Kryteria wyboru oferty: cena - 100%
Informacje dodatkowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający:
- warunki określone w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych,
- wymagania i warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Za spełnienie powyższych warunków uważa się podpisanie stosownych druków stanowiących załączniki do specyfikacji.

Rozstrzygnięcie przetargu

 • przetarg nieograniczony na "Dostawę odzieży roboczej dla potrzeb ZGKiM w Czerwionce-Leszczynach" ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej) na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej gminy Czerwionka-Leszczyny,
 • przetarg przeprowadzono 7 lutego 2005 r.,
 • wpłynęły 2 ważne oferty,
 • wybór oferty:
  Firma PROXIMA, Alicja Grabiec,
  ul. Kozielska 5, 47-400 Racibórz,
 • cena wybranej oferty:
  63 037,16 zł netto,
 • przetarg został rozstrzygnięty 24.02.2005 r.

Powrót do pozostałych przetargów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Leonard Piórecki, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. K. Miarki 5, 44-238 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 431 14 40, e-mail: zgkim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2005.03.08
Data udostępnienia: 2006.03.09 16:36:07
Liczba odwiedzin strony: 1045 (ostatnie odwiedziny 2018.12.01 04:04:41)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny