Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Przetargi
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Konkursy

Sukcesywna dostawa armatury przemysłowej sanitarnej sieci zewnętrznej

Data ogłoszenia przetargu: 7.02.2005
Rodzaj przetargu: Przetarg nieograniczony.
Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Nowy Dwór 20, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel.: (32) 431 14 57
Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa armatury przemysłowej sanitarnej sieci zewnętrznej.
Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2005 roku
Specyfikacja warunków zamówienia:  Formularz można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 18.
Osoba do kontaktów z oferentami: Bronisław Gasidło
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Nowy Dwór 20, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel.: (32) 431 10 87 w. 32
godziny pracy:
od poniedziałku do piątku od 800 do 1500
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w sekretariacie zamawiającego. Termin składania ofert upływa 25.02.2005 r. o godz. 1200.
Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w sali narad zamawiającego, w dniu 25.02.2005 r. o godz. 1230.
Kryteria wyboru oferty: cena - 95%
termin realizacji pojedynczej dostawy - 5%
Informacje dodatkowe: Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Rozstrzygnięcie przetargu

 • przetarg nieograniczony na "Sukcesywną dostawę armatury przemysłowej sanitarnej sieci zewnętrznej" ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji) na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej gminy Czerwionka-Leszczyny,
 • przetarg przeprowadzono 25 lutego 2005 r.,
 • wybór oferty:
  • grupa A - hydrantów naziemnych i podziemnych samoodwadniających:
   Zakład Wielobranżowy Kryza-Plast, Henryk Kamiński,
   ul. Łączna 46, 43-195 Mikołów Mokre,
   cena brutto: 6 371,47 zł,
  • grupa B - zasuw kołnierzowych i zasuw do przyłączy domowych:
   SANIT Sp. z o.o.,
   ul. Rybnicka 175, 44-100 Gliwice,
   cena brutto:  45 135,75 zł,
  • grupa C - skrzynek do zasuw wodnych oraz do hydrantów podziemnych:
   SANIT Sp. z o.o.,
   ul. Rybnicka 175, 44-100 Gliwice,
   cena brutto: 5 624,20 zł,
  • grupa D - nawiertek wodociągowych do rur PE i stali:
   SANIT Sp. z o.o.,
   ul. Rybnicka 175, 44-100 Gliwice,
   cena brutto: 17 065,97 zł,
 • przetarg został rozstrzygnięty 11.03.2005 r.

Powrót do pozostałych przetargów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Bogusław Kurdek, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Nowy Dwór 20, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 431 10 87, e-mail: pwik@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2005.03.14
Data udostępnienia: 2006.03.09 16:36:07
Liczba odwiedzin strony: 985 (ostatnie odwiedziny 2018.12.01 04:04:55)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny