Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Przetargi
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Konkursy

Sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych w Czerwionce-Leszczynach, obręb Leszczyny

Burmistrz gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny ogłasza:

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Czerwionce-Leszczynach obr. Leszczyny, przy ulicy M. Konopnickiej:

działki nr 3664/507, 3666/521, 3668/531 o łącznej powierzchni 3 119 m2 zapisanych w KW 97.893 oraz KW 113.839 Sądu Rejonowego w Rybniku.

W dziale III KW 97.893 wpisano służebność drogi, zaś dział III KW 113.839 jest wolny od wpisów podobnie jak działy IV obu ww. ksiąg.

Zapisy planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny - wyciąg z §11 wypisu do planu:
"1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej przeznaczone pod zabudowę realizowaną w formie zorganizowanej oznaczone na rysunku planu symbolem M4. [...]".

Cena wywoławcza 1 m2 działki wynosi 26,21 zł, tj. dla działek: 3664/507, 3666/521, 3668/531 o łącznej powierzchni 3 119 m2 - 81 750,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 25 marca 2005 r. w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ul. Parkowa 9 pok. nr 13 godz. 900.

Wadium wynosi 10 000,00 zł. Do wylicytowanej kwoty doliczona się podatek VAT (22%). Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny: Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy o/Czerwionka-Leszczyny nr 07 8454 1095 2003 0000 0374 0008 nie później niż 3 dni przed przetargiem tj. do dnia 22 marca br. włącznie. Wadium zwrócone będzie w terminie do trzech dni po przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. W przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,  tel. 431 23 26.

Burmistrz gminy i miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.

Data ogłoszenia przetargu: 16.02.2005.

Rozstrzygnięcie przetargu

  • publiczny przetarg ustny nieograniczony na "Sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Czerwionce-Leszczynach obr. Leszczyny, przy ulicy M. Konopnickiej" ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Urząd Gminy i Miasta) na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej gminy Czerwionka-Leszczyny,
  • przetarg przeprowadzono 25 marca 2005 r.,
  • do przetargu - z uwagi na poprawnie wpłacone wadium - dopuszczono 4 osoby, w przetargu uczestniczyła 1 osoba,
  • cena wywoławcza wynosiła 81 750,00 zł plus podatek VAT,
  • w wyniku przetargu zbyto nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w obrębie Leszczyny, składającą się z działek 3664/507 i 3666/521 zapisanych w KW 97.893 oraz 3668/531 zapisanej w KW 113.839 o łącznej powierzchni 3 119 m2,
  • nabywcą nieruchomości zostało Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska "Pro-Eko" Aleksander Bech z siedzibą w Czerwionce-Leszczynach, przy ulicy Narutowicza 3,
  • cena osiągnięta w przetargu wyniosła 82 750,00 zł plus podatek VAT,
  • przetarg został rozstrzygnięty 1.04.2005 r.

Powrót do pozostałych przetargów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Ilona Cyroń, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, al. św. Barbary 6, pok. nr 7, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel. (32) 431 25 18, e-mail: gir@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2005.04.02
Data udostępnienia: 2006.03.09 16:36:07
Liczba odwiedzin strony: 1147 (ostatnie odwiedziny 2019.05.07 08:42:59)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny