Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Przetargi
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Konkursy

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ulicy Nowej

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ogłasza:

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Czerwionce-Leszczynach, obręb Czuchów, przy ulicy Nowej

działka nr 2027/439 o pow. 985 m2 zapisana w KW nr 130.789 Sądu Rejonowego w Rybniku.

W dziale III ww. KW figurują ciężary i obciążenia. Wg zapisów planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przedmiotowa działka znajduje się w strefie mieszkaniowej z dużym udziałem zieleni o symbolu planu MZ oraz objęta jest strefą K ochrony krajobrazu związaną z sąsiadującym obiektem Szybu.

Cena wywoławcza prawa użytkowania wieczystego działki 2027/439 wynosi 12 170,00 zł. Wadium wynosi 2 000,00 zł. Do wylicytowanej kwoty dolicza się podatek VAT (22%).

Przetarg odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2005 r. w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, pok. nr 13 o godz. 900.

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy o/Czerwionka-Leszczyny nr 07 8454 1095 2003 0000 0374 0008 nie później niż 3 dni przed przetargiem tj. do dnia 18 kwietnia br. włącznie.

Wadium zwrócone będzie w terminie do trzech dni po przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. W przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (budynek byłej Dyrekcji PGR) I p. tel. 431 23 26.

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.

Data ogłoszenia przetargu: 16.03.2005.

Rozstrzygnięcie przetargu

  • I publiczny przetarg ustny nieograniczony na "Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Czerwionce-Leszczynach, obręb Czuchów, przy ulicy Nowej" ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Urząd Gminy i Miasta) na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej gminy Czerwionka-Leszczyny,
  • termin przetargu wyznaczono na dzień 21 kwietnia 2005 r.,
  • przetarg zakończył się wynikiem negatywnym,
  • przetarg został unieważniony 28.04.2005 r.

Powrót do pozostałych przetargów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Ilona Cyroń, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, al. św. Barbary 6, pok. nr 7, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel. (32) 431 25 18, e-mail: gir@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2005.04.30
Data udostępnienia: 2006.03.09 16:36:07
Liczba odwiedzin strony: 913 (ostatnie odwiedziny 2019.05.05 08:09:39)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny