Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Przetargi
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Konkursy

Sprzedaż nieruchomości gruntowej w Czerwionce-Leszczynach, obręb Czuchów

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ogłasza:

III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Czerwionce-Leszczynach obr. Czuchów

działka nr 1480/135 o pow. 728 m2 zapisanej w KW nr 115.624 Sądu Rejonowego w Rybniku.

Przedmiotowa działka znajduje się w strefie obejmującej tereny mieszkaniowo-usługowe, z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z usługami z nią związanymi, o symbolu planu M2.

Cena wywoławcza wynosi 7 280,00 zł. Do wylicytowanej kwoty dolicza się podatek VAT w wys. 22%. Wadium wynosi 1 400,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2005 r. w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ul. Parkowa 9 pok. nr 13 godz. 1000.

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Orzesko-Knurowski BS O/Czerwionka-Leszczyny nr 078454 1095 2003 0000 0374 0008 do dnia 18 kwietnia br. włącznie.

Wadium zwrócone będzie w terminie do trzech dni po przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (al. św. Barbary 6) tel. 431 23 26.

Burmistrz Gminy i Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.

Data ogłoszenia przetargu: 16.03.2005.

Rozstrzygnięcie przetargu

  • III publiczny przetarg ustny nieograniczony na "Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Czerwionce-Leszczynach obr. Czuchów" ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Urząd Gminy i Miasta) na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej gminy Czerwionka-Leszczyny,
  • przetarg przeprowadzono 21 kwietnia 2005 r.,
  • do przetargu dopuszczono 1 osobę, w przetargu uczestniczyła 1 osoba,
  • cena wywoławcza wynosiła 7 280,00 zł plus podatek VAT,
  • w wyniku przetargu zbyto nieruchomość gruntową niezabudowaną, położoną w obr. Czuchów, działkę nr 1480/135 zapis. w KW 115.624 o pow. 728 m2,
  • cena osiągnięta w przetargu wyniosła 7 350,00 zł plus podatek VAT,
  • przetarg został rozstrzygnięty 28.04.2005 r.

Powrót do pozostałych przetargów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Ilona Cyroń, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, al. św. Barbary 6, pok. nr 7, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel. (32) 431 25 18, e-mail: gir@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2005.04.30
Data udostępnienia: 2006.03.09 16:36:07
Liczba odwiedzin strony: 1077 (ostatnie odwiedziny 2018.12.03 22:17:22)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny