Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Przetargi
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Konkursy

Kanalizacja teletechniczna - centrala UGiM i sieć strukturalna

Data ogłoszenia przetargu: 17.03.2005
Rodzaj przetargu: Przetarg nieograniczony.
Zamawiający: Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel. (32) 431 27 96, fax (32) 431 17 60
e-mail: ugim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Przedmiot zamówienia: Kanalizacja teletechniczna - centrala UGiM i sieć strukturalna.
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
- Rozszerzenie pojemności centrali o 30 NN analogowych,
- Rozszerzenie pojemności centrali o 8 NN cyfrowych SO(2B+D),
- Zabudowa pakietu do obsługi prezentacji numerów po łączach analogowych (CLIP),
- Doposażenie centrali:
- kaseta liniowa CO242,
- bufor liniowy,
- procesor zakończeń cyfrowych SO/8,
- zasilacz EZN 101,
- procesor rejestrowy FSK/8,
- pakiet translacji abonenckich TA/10- 3 szt.,
- łączówki POUYET rozłączne z uziemieniem 10 szt.,
- zabezpieczenie napięciowe linii POUYET - 80 szt.,
- kable liniowe długości 5 m bieżących 4 szt.,
- Wymiana siłowni telekomunikacyjnej na nową o parametrach 48V/20A i akumulatorów bezobsługowych 4*12V min. 44Ah,
- Wykonanie sieci strukturalnej dla 20 odbiorców wyposażonych w 2 moduły RI-45 i 2 gniazdka 230V (DATA) i jedno gniazdko 230V zwykłe z zabezpieczeniem oddzielnym.
Wspólny Słownik Zamówień:
- grupa robót CPV 45300000-0,
- klasa robót CPV 45314000-1,
- kategorie robót CPV 45314100-2, CPV 45314200-3.
Termin realizacji zamówienia: data rozpoczęcia: 29.04.2005
data zakończenia: 30.06.2005
Specyfikacja warunków zamówienia:  Formularz w cenie 20 zł (brutto) można otrzymać w Wydziale Inwestycji i Remontów, al. św. Barbary 6, pok. nr 6.
Osoba do kontaktów z oferentami: w zakresie proceduralnym:
mgr inż. Tomasz Radecki - referent
Wydział Inwestycji i Remontów
al. św. Barbary 6, pok. nr 6
tel.: (32) 431 81 04
godziny pracy:
od poniedziałku do piątku od 900 do 1400

w zakresie merytorycznym:
Jerzy Krzyżowski - inspektor
Wydział Inwestycji i Remontów
al. św. Barbary 6, pok. nr 6
tel.: (32) 431 81 04
godziny pracy:
od poniedziałku do piątku od 900 do 1400

Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w Wydziale Inwestycji i Remontów, al. św. Barbary 6, pok. nr 6. Termin składania ofert upływa 5.04.2005 r. o godz. 1000.
Termin związania ofertą: do 4.05.2005 r.
Kryteria wyboru oferty: cena - 95%
gwarancja - 5%
Wadium: 400,00 zł
Informacje dodatkowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 19, poz. 177 z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Ocena spełniania tych warunków będzie dokonywana na podstawie złożonych dokumentów przez Komisję Przetargową.

Rozstrzygnięcie przetargu

 • przetarg nieograniczony na "Kanalizację teletechniczną - centrala UGiM i sieć strukturalna" ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Urząd Gminy i Miasta) na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej gminy Czerwionka-Leszczyny,
 • termin składania ofert upłynął 5 kwietnia 2005 r.,
 • złożono 1 ofertę, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania - 0,
 • wybór oferty:
  Infra-tel Sp. z o.o.,
  ul. Żorska 14, 44-203 Rybnik,
 • cena wybranej oferty:
  69 424,83 zł brutto,
 • przetarg został rozstrzygnięty 12.04.2005 r.

Powrót do pozostałych przetargów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Zygmunt Grzybek, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, al. św. Barbary 6, pok. nr 6, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 431 81 04, e-mail: iir@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2005.04.19
Data udostępnienia: 2006.03.09 16:36:07
Liczba odwiedzin strony: 1153 (ostatnie odwiedziny 2018.12.01 04:07:26)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny