Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Przetargi
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Konkursy

Zakup zastępczych środków płatniczych zwanych bonami dla podopiecznych OPS

Data ogłoszenia przetargu: 4.04.2005
Rodzaj przetargu: Przetarg nieograniczony.
Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 3 Maja 36b, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel.: (32) 431 20 39, 431 11 66, 431 81 52
e-mail: ops@czerwionka-leszczyny.com.pl
Przedmiot zamówienia: Zakup zastępczych środków płatniczych zwanych bonami dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach z przeznaczeniem na zakup podstawowych artykułów spożywczych - wartość zamówienia do 100 000,00 zł.
Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie począwszy od dnia podpisania umowy do 31.12.2005 r.
Specyfikacja warunków zamówienia:  Formularz można nabyć w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr 2, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 900 do 1500.
Osoba do kontaktów z oferentami: Krystyna Niedobecka
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 3 Maja 36b, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel.: (32) 431 20 39, 431 11 66, 431 81 52
e-mail: ops@czerwionka-leszczyny.com.pl
godziny pracy:
od poniedziałku do piątku od 900 do 1500
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr 2. Termin składania ofert upływa 18.04.2005 r. o godz. 1000.
Kryteria wyboru oferty: cena - 50%
różnorodność asortymentowa wybranych towarów - 20%
sieć placówek handlowych w dzielnicach Czerwionka i Leszczyny - 30%
Termin związania ofertą: do dnia 18.05.2005
Informacje dodatkowe: Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest posiadanie sklepów spożywczych z pełnym asortymentem artykułów spożywczych, co najmniej w dzielnicach Czerwionka i Leszczyny.
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych oraz częściowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Spełnienie powyższych warunków będzie oceniane na podstawie złożonej oferty oraz dokumentów stanowiących załączniki do złożonej oferty.

Rozstrzygnięcie przetargu

  • przetarg nieograniczony na "Zakup zastępczych środków płatniczych zwanych bonami dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach" ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Ośrodek Pomocy Społecznej) na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej gminy Czerwionka-Leszczyny,
  • przetarg przeprowadzono 18 kwietnia 2005 r.,
  • złożono 2 oferty, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania - 1,
  • wybór oferty:
    PSS "Społem",
    ul. Piekarnicza 1, Czerwionka-Leszczyny,
  • przetarg został rozstrzygnięty 18.04.2005 r.

Powrót do pozostałych przetargów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Krystyna Niedobecka, Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 3 Maja 36b, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel. (32) 431 20 39, e-mail: ops@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2005.06.04
Data udostępnienia: 2006.03.09 16:36:07
Liczba odwiedzin strony: 1749 (ostatnie odwiedziny 2018.12.16 09:14:46)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny