Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Przetargi
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Konkursy

Remont pomieszczeń sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 6 w Czuchowie

Data ogłoszenia przetargu: 2.06.2005
Rodzaj przetargu: Przetarg nieograniczony wg KC.
Zamawiający: Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel. (32) 431 27 96, fax (32) 431 17 60
e-mail: ugim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Przedmiot zamówienia: Remont pomieszczeń sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 6 w Czuchowie.
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
- wymianę okładziny ściennej z płytek ceramicznych,
- wymianę urządzeń sanitarnych,
- wymianę stolarki drzwiowej,
- przebudowę ścianek działowych,
- roboty malarskie.
Termin realizacji zamówienia: data rozpoczęcia: 7.07.2005
data zakończenia: 22.08.2005
Specyfikacja warunków zamówienia:  Formularz w cenie 10 zł (brutto) można otrzymać w Wydziale Inwestycji i Remontów, al. św. Barbary 6, pok. nr 6, po wniesieniu opłaty w kasie nr 1 w budynku Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w Wydziale Inwestycji i Remontów, al. św. Barbary 6, pok. nr 6. Termin składania ofert upływa 17.06.2005 r. o godz. 1100.
Termin związania ofertą: 30 dni od dnia otwarcia ofert
Kryteria wyboru oferty: cena (koszt) - 95%
gwarancja - 5%

Rozstrzygnięcie przetargu

 • przetarg nieograniczony na "Remont pomieszczeń sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 6 w Czuchowie" ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Urząd Gminy i Miasta) na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej gminy Czerwionka-Leszczyny,
 • termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upłynął w dniu 17 czerwca 2005 r.,
 • złożono 2 oferty, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania - 1,
 • wybór oferty:
  ZUH Wodmetal Krystyna Niewelt,
  ul. Napierskiego 15, 44-314 Radlin,
 • cena wybranej oferty:
  20 880,37 zł brutto, gwarancja: 6 lat,
 • przetarg został rozstrzygnięty 23.06.2005 r.

Powrót do pozostałych przetargów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Zygmunt Grzybek, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, al. św. Barbary 6, pok. nr 6, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 431 81 04, e-mail: iir@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2005.06.25
Data udostępnienia: 2006.03.09 16:36:08
Liczba odwiedzin strony: 886 (ostatnie odwiedziny 2019.03.20 06:05:36)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny