Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Przetargi
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Konkursy

Konkurs ofert na realizację zadania polegającego na adaptacji budynku na schronisko dla bezdomnych kobiet i matek z dziećmi

Burmistrz gminy i miasta w Czerwionce-Leszczynach ogłasza:

otwarty konkurs ofert na realizację zadania polegającego na adaptacji dowolnego budynku niezagospodarowanego, będącego własnością gminy, na schronisko dla bezdomnych kobiet i matek z dziećmi

Na ten cel przeznaczona została kwota 20 000,00 zł.

Oferty mogą składać podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych oraz niedziałające w celu osiągnięcia zysku. Podmiot składający ofertę winien, po zakończeniu adaptacji, prowadzić w zaadaptowanym budynku schronisko dla kobiet i matek z dziećmi.

Oferty należy składać na ręce skarbnika gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny do dnia 16 czerwca 2005 r. Oferty składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nazwy zadania – "adaptacja budynku niezagospodarowanego na schronisko dla bezdomnych kobiet i matek z dziećmi". Druki oferty można odebrać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach, ul. 3 Maja 36b.

Data ogłoszenia konkursu: 8.06.2005.

Rozstrzygnięcie konkursu

  • otwarty konkurs ofert na "Realizację zadania polegającego na adaptacji dowolnego budynku niezagospodarowanego, będącego własnością gminy, na schronisko dla bezdomnych kobiet i matek z dziećmi" ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Urząd Gminy i Miasta) na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej gminy Czerwionka-Leszczyny,
  • konkurs przeprowadzono w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w dniu 27 czerwca 2005 r.,
  • zgłoszona została jedna oferta Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta - Koła Rybnickiego,
  • komisja zaopiniowała, żeby całość środków, które gmina przeznacza na adaptację budynku dla samotnych matek z dziećmi, tj. 20 000,00 zł. przyznać jako dotację dla Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta - Koła Rybnickiego na poniesienie kosztów adaptacji dowolnego budynku niezagospodarowanego, będącego własnością gminy, na schronisko dla bezdomnych kobiet z dziećmi,
  • konkurs został rozstrzygnięty 18.07.2005 r.

Powrót do pozostałych przetargów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Krystyna Niedobecka, Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 3 Maja 36b, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel. (32) 431 20 39, e-mail: ops@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2005.07.22
Data udostępnienia: 2006.03.09 16:36:08
Liczba odwiedzin strony: 956 (ostatnie odwiedziny 2018.12.05 13:13:41)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny