Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Przetargi
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Konkursy

Remont pokrycia dachowego w technologii papy termozgrzewalnej na budynku WM przy ul. Słowackiego 6a w Czerwionce-Leszczynach

Data ogłoszenia przetargu: 9.06.2005
Rodzaj przetargu: Przetarg nieograniczony.
Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa
ul. Słowackiego 6a, Czerwionka-Leszczyny
w imieniu której działa zarządca:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Miarki 5, 44-238 Czerwionka-Leszczyny
tel. (32) 431 14 40, (32) 431 13 23, (32) 431 12 68
Przedmiot zamówienia: Wykonanie remontu pokrycia dachowego w technologii papy termozgrzewalnej na budynku WM przy ul. Słowackiego 6a w Czerwionce-Leszczynach.
Termin realizacji zamówienia: do 30.09.2005 r.
Specyfikacja warunków zamówienia:  Formularz można odebrać w siedzibie zamawiającego, pokój nr 10, ul. Ligonia 5c.
Osoby do kontaktów z oferentami: Grzegorz Gola
tel. (32) 431 14 40, 431 12 32 w. 48
Andrzej Wala
tel. (32) 431 14 40, 431 12 32 w. 48
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w sekretariacie zamawiającego (pokój nr 15, ul. Ligonia 5c). Termin składania ofert upływa 30.06.2005 r. o godz. 1000.
Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w sali narad zamawiającego (budynek A, ul. K. Miarki 5), w dniu 30.06.2005 r. o godz. 1030.
Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert
Kryteria wyboru oferty: cena - 100%
Informacje dodatkowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający:
- warunki określone w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych,
- wymagania i warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Rozstrzygnięcie przetargu

 • przetarg nieograniczony na "Wykonanie remontu pokrycia dachowego w technologii papy termozgrzewalnej na budynku WM przy ul. Słowackiego 6a w Czerwionce-Leszczynach" ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej) na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej gminy Czerwionka-Leszczyny,
 • przetarg przeprowadzono 30 czerwca 2005 r.,
 • wpłynęły 4 ważne oferty,
 • wybór oferty:
  Zakład Remontowo Budowlany Andrzej Staniszewski,
  ul. Krótka 16, 43-400 Cieszyn,
 • cena wybranej oferty:
  23 709,35 zł,
 • przetarg został rozstrzygnięty 1.07.2005 r.

Powrót do pozostałych przetargów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Leonard Piórecki, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. K. Miarki 5, 44-238 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 431 14 40, e-mail: zgkim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2005.07.06
Data udostępnienia: 2006.03.09 16:36:08
Liczba odwiedzin strony: 1002 (ostatnie odwiedziny 2019.07.19 20:17:13)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny