Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Przetargi
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Konkursy

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 i Gimnazjum nr 3 w Czerwionce

Data ogłoszenia przetargu: 25.07.2005
Rodzaj przetargu: Przetarg nieograniczony wg KC.
Zamawiający: Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel. (32) 429 59 11, fax (32) 431 17 60
e-mail: ugim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Przedmiot zamówienia: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 i Gimnazjum nr 3 w Czerwionce.
Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV 45453000-7.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu termomodernizacji budynku Gimnazjum nr 3 oraz budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Czerwionce - kubatura 7 784,00 m3, pow. użytkowa 4 330,18 m2.
Proponuje się w odniesieniu do budynku Gimnazjum nr 3 zastosowanie technologii lekko-mokrej dla ścian zew., a w przypadku stropodachów ocieplenie przy użyciu styropapy.
Technologię ocieplenia budynku Szkoły Podstawowej nr 4 należy uzgodnić z zamawiającym po uzyskaniu opinii konserwatora zabytków (budynek leży w strefie ochrony zabytków) oraz wyników audytu energetycznego. Ww. zadanie powinno uwzględnić wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz. wszelkie niezbędne roboty towarzyszące związane z wymianą blacharki oraz instalacji odgromowej. Uzupełnieniem do zadania jest wykonanie projektu wymiany zaworów grzejnikowych na zawory termostatyczne wraz z dostosowaniem i remontem instalacji c.o. w wymiennikowni po stronie parametrów niskich oraz remontu instalacji c.w.u. (zasilanie kuchni oraz odcinek do zaworów podpionowych instalacji wc).
Termin realizacji zamówienia: data rozpoczęcia: 29.08.2005
data zakończenia: 12.12.2005
Specyfikacja warunków zamówienia:  Formularz w cenie 10,00 zł (brutto) można otrzymać w Wydziale Inwestycji i Remontów, al. św. Barbary 6, pok. nr 6, po wniesieniu opłaty w kasie nr 1 w budynku Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, lub za zaliczeniem pocztowym.
Osoba do kontaktów z oferentami: Zygmunt Grzybek
tel.: (32) 431 81 04
godziny pracy:
od poniedziałku do piątku od 900 do 1400
Miejsce i termin składania ofert: Oferty w zaklejonych kopertach należy składać w Wydziale Inwestycji i Remontów, al. św. Barbary 6, pok. nr 6. Termin składania ofert upływa 10.08.2005 r. o godz. 1100.
Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, w Wydziale Inwestycji i Remontów, al. św. Barbary 6, pok. nr 6, w dniu 10.08.2005 r. o godz. 1130.
Termin związania ofertą: 30 dni od dnia otwarcia ofert
Kryteria wyboru oferty: cena (koszt) - 100%
Informacje dodatkowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Rozstrzygnięcie przetargu

 • przetarg nieograniczony na "Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 4 i Gimnazjum nr 3 w Czerwionce" ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Urząd Gminy i Miasta) na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej gminy Czerwionka-Leszczyny,
 • termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upłynął w dniu 10 sierpnia 2005 r.,
 • złożono 2 oferty, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania - 0,
 • cena najtańszej oferty wynosiła 25 376,00 zł brutto, a najdroższej - 36 600,00 zł brutto,
 • wybór oferty:
  "BAUREN" Renke Piotr,
  ul. Cegielniana 16, 44-200 Rybnik,
 • cena wybranej oferty:
  25 376,00 zł brutto,
 • przetarg został rozstrzygnięty 12.08.2005 r.

Powrót do pozostałych przetargów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Zygmunt Grzybek, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, al. św. Barbary 6, pok. nr 6, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 431 81 04, e-mail: iir@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2005.11.08
Data udostępnienia: 2006.03.09 16:36:08
Liczba odwiedzin strony: 4893 (ostatnie odwiedziny 2019.03.16 15:05:12)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny