Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Przetargi
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Konkursy

Dzierżawa nieruchomości gruntowej położonej w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Broniewskiego

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ogłasza:

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Czerwionce-Leszczynach obr. Leszczyny

Przedmiotem przetargu jest część działki nr 4647/307 o pow. 12 m2, zapis. w KW nr 114.399 w obr. Leszczyny przy ul. Broniewskiego.

Cena wywoławcza wynosi 5,00 zł/m2 w stosunku miesięcznym. Do wylicytowanej kwoty dolicza się podatek VAT w wysokości 22%.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 września 2005 r. w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ul. Parkowa 9, pok. nr 13 godz. 1000.

Przedmiotem dzierżawy jest część działki z przeznaczeniem pod usytuowanie kiosku. Dzierżawca zobowiązany będzie do usytuowania na własny koszt wiaty przystankowej, która z kioskiem będzie stanowiła całość. Poniesione nakłady nie będą podlegały zwrotowi (po rozwiązaniu umowy) oraz nie będą rozliczane w czynszu. Wygrywający przetarg zobowiązany będzie w terminie 14 dni od dnia przetargu przedłożyć do zaakceptowania koncepcję zawierającą wzór lub model kiosku wraz z wiatą. Dzierżawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją przedsięwzięcia.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Geodezji Gospodarki Gruntami i Rolnictwa w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (tel. 429 59 86).

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.

Data ogłoszenia przetargu: 16.08.2005.

Rozstrzygnięcie przetargu

  • I publiczny przetarg ustny nieograniczony na "Dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Czerwionce-Leszczynach obr. Leszczyny" ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Urząd Gminy i Miasta) na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej gminy Czerwionka-Leszczyny,
  • przetarg przeprowadzono 21 września 2005 r.,
  • w przetargu uczestniczył 1 uczestnik,
  • cena wywoławcza wynosiła 60,00 zł miesięcznie + podatek VAT,
  • w wyniku przetargu wydzierżawiono część działki nr 4647/307 o pow. 12 m2, zapis. w KW nr 114.399 w obr. Leszczyny przy ul. Broniewskiego, z przeznaczeniem pod usytuowanie kiosku wraz z wiatą przystankową na okres 3 lat - dzierżawcą został PENTAGRAM,
  • cena osiągnięta w przetargu wyniosła 61,00 zł + podatek VAT,
  • przetarg został rozstrzygnięty 29.09.2005 r.

Powrót do pozostałych przetargów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Ilona Cyroń, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, al. św. Barbary 6, pok. nr 7, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel. (32) 431 25 18, e-mail: gir@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2005.10.04
Data udostępnienia: 2006.03.09 16:36:08
Liczba odwiedzin strony: 1091 (ostatnie odwiedziny 2018.12.11 19:42:46)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny