Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Przetargi
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Konkursy

Sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ogłasza:

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja

 1. Działka nr 2517/230 o pow. 4 925 m2 zapis .w KW nr 116.542
 2. Działka nr 4190/394 o pow. 1 955 m2 zapis. w KW nr 165.543

Działka nr 2517/230 położona jest częściowo w terenach przewietrzania o symbolu planu E2 - bez prawa budowy nowej zabudowy, częściowo w terenach urządzeń komunikacji samochodowej o symbolu planu UKS, częściowo w pasie ulicy klasy głównej o symbolu planu KG1-III oraz w terenach obszaru górniczego po byłej KWK "Dębieńsko".

Działka nr 4190/394 położona jest częściowo w terenach przewietrzania o symbolu planu E2 - bez prawa budowy nowej zabudowy, częściowo w terenach urządzeń komunikacji samochodowej o symbolu planu UKS oraz w terenach obszaru górniczego po byłej KWK "Dębieńsko".

Dział III i IV ksiąg wieczystych są wolne od wpisów.

Cena wywoławcza dla działki nr 2517/230 wynosi 195 080,00 zł - wadium 39 000,00 zł.

Cena wywoławcza dla działki nr 4190/394 wynosi 77 440,00 zł - wadium 15 000,00 zł.

Do wylicytowanej kwoty dolicza się podatek VAT w wys. 22%.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 września 2005 r. w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ul. Parkowa 9, pok. nr 13:

 • dla działki nr 1 o godz. 900,
 • dla działki nr 2 o godz. 930.

Wadium (na każdą działkę odrębnie) należy wpłacić na konto Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Orzesko-Knurowski BS O/Czerwionka-Leszczyny nr 078454 1095 2003 0000 0374 0008 do dnia 15 września br. włącznie.

Wadium zwrócone będzie w terminie do trzech dni po przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Geodezji Gospodarki Gruntami i Rolnictwa w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, al. św. Barbary 6, I p., tel. 429 59 86.

Burmistrz Gminy i Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.

Data ogłoszenia przetargu: 16.08.2005.

Rozstrzygnięcie przetargu

 • I publiczny przetarg ustny nieograniczony na "Sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja" ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Urząd Gminy i Miasta) na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej gminy Czerwionka-Leszczyny,
 • przetarg przeprowadzono 21 września 2005 r.,
 • działka nr 2517/230:
  • do przetargu dopuszczono 2 uczestników, w przetargu uczestniczyło 2 uczestników,
  • cena wywoławcza wynosiła 195 080,00 zł + podatek VAT,
  • cena osiągnięta w przetargu wyniosła 201 080,00 zł + podatek VAT,
  • nabywcą nieruchomości zostało PPHU KOMART, ul. Szpitalna 7, 44-194 Knurów,
 • działka nr 4190/394:
  • do przetargu dopuszczono 1 uczestnika, w przetargu uczestniczył 1 uczestnik,
  • cena wywoławcza wynosiła 77 400,00 zł + podatek VAT,
  • cena osiągnięta w przetargu wyniosła 78 200,00 zł + podatek VAT,
  • nabywcą nieruchomości zostało PPHU KOMART, ul. Szpitalna 7, 44-194 Knurów,
 • przetarg został rozstrzygnięty 29.09.2005 r.

Powrót do pozostałych przetargów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Ilona Cyroń, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, al. św. Barbary 6, pok. nr 7, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel. (32) 431 25 18, e-mail: gir@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2005.10.04
Data udostępnienia: 2006.03.09 16:36:08
Liczba odwiedzin strony: 1177 (ostatnie odwiedziny 2018.12.01 04:18:51)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny