Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Przetargi
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Konkursy

Przygotowanie i wydawanie jednodaniowych gorących posiłków

Data ogłoszenia przetargu: 5.10.2005
Rodzaj przetargu: Przetarg nieograniczony.
Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 3 Maja 36b, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel.: (32) 431 20 39, 431 11 66, 431 81 52
e-mail: ops@czerwionka-leszczyny.com.pl
Przedmiot zamówienia: Przygotowanie i wydawanie jednodaniowych gorących posiłków - około 200 porcji dziennie od poniedziałku do piątku - w pomieszczeniu KS Piast w dzielnicy Leszczyny.
Termin realizacji zamówienia: 2.11.2005 r. do 31.12.2005 r.
Specyfikacja warunków zamówienia:  Formularz można nabyć w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr 2.
Osoba do kontaktów z oferentami: Barbara Gorzawska-Leszczyńska
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 3 Maja 36b, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel.: (32) 431 20 39, 431 11 66, 431 81 52
e-mail: ops@czerwionka-leszczyny.com.pl
godziny pracy:
od poniedziałku do piątku od 800 do 1500
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr 2. Termin składania ofert upływa 24.10.2005 r. o godz. 1000.
Kryteria wyboru oferty: cena (koszt) - 100%
Termin związania ofertą: do dnia 2.12.2005
Informacje dodatkowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz składania ofert wariantowych.
W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci, którzy nie są wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 19, poz. 177 z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ww. ustawy. Spełnienie powyższych warunków oceniane będzie na podstawie złożonej oferty oraz dokumentów stanowiących załączniki do złożonej oferty.

Rozstrzygnięcie przetargu

 • przetarg nieograniczony na "Przygotowanie i wydawanie jednodaniowych gorących posiłków - około 200 porcji dziennie od poniedziałku do piątku - w pomieszczeniu KS Piast w dzielnicy Leszczyny" ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Ośrodek Pomocy Społecznej) na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej gminy Czerwionka-Leszczyny,
 • termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upłynął w dniu 24 października 2005 r.,
 • złożono 2 oferty, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania - 0,
 • wybór oferty:
  Restauracja "Tadeusz",
  ul. 3 Maja 36a, 44-230 Czerwionka-Leszczyny,
 • cena wybranej oferty:
  4,00 zł brutto za jeden gorący posiłek,
 • przetarg został rozstrzygnięty 26.10.2005 r.

Powrót do pozostałych przetargów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Krystyna Niedobecka, Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 3 Maja 36b, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel. (32) 431 20 39, e-mail: ops@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2005.11.02
Data udostępnienia: 2006.03.09 16:36:09
Liczba odwiedzin strony: 952 (ostatnie odwiedziny 2018.11.30 21:34:43)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny