Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Przetargi
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Konkursy

Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Data ogłoszenia przetargu: 7.11.2005
Rodzaj przetargu: Przetarg nieograniczony.
Zamawiający: Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel. (32) 431 27 96, fax (32) 431 17 60
e-mail: ugim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
Zestawy komputerowe - 2 szt. wg SIWZ.
Monitory - 2 szt. wg SIWZ.
Drukarki - 3 szt. wg SWIZ.
Aktywne urządzenia sieciowe - 6 szt. wg SIWZ.
Podzespoły komputerowe - wg SIWZ.
Termin realizacji zamówienia: 12.12.2005
Specyfikacja warunków zamówienia:  Formularz w cenie 8 zł (brutto) można otrzymać po wniesieniu opłaty w kasie nr 1 w budynku Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ul. Parkowa 9, w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 900 do 1500 lub za zaliczeniem pocztowym.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9. Termin składania ofert upływa 21.11.2005 r. o godz. 1200.
Termin związania ofertą: do 24.12.2005 r.
Kryteria wyboru oferty: cena - 100%
Informacje dodatkowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
W postępowaniu mogą wziąć udział dostawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 19, poz. 177 z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Rozstrzygnięcie przetargu

 • przetarg nieograniczony na "Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny" ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Urząd Gminy i Miasta) na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej gminy Czerwionka-Leszczyny,
 • termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upłynął w dniu 21 listopada 2005 r.,
 • złożono 4 oferty, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania - 0,
 • wybór oferty:
  Art-Tech-Pro,
  ul. Orzeska 37, Ornontowice,
 • cena wybranej oferty:
  17 345,96 zł brutto,
 • przetarg został rozstrzygnięty 29.11.2005 r.

Powrót do pozostałych przetargów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Maria Wowra, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9 (budynek USC), pok. nr 20, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 431 27 96 w. 43, e-mail: ri@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2005.11.30
Data udostępnienia: 2006.03.09 16:36:09
Liczba odwiedzin strony: 1082 (ostatnie odwiedziny 2018.11.26 04:42:05)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny