Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Przetargi
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Konkursy

Dostawa samochodu specjalistycznego

Data ogłoszenia przetargu: 28.11.2005
Rodzaj przetargu: Przetarg nieograniczony.
Zamawiający: Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel. (32) 429 59 11, fax (32) 431 17 60
e-mail: ugim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Przedmiot zamówienia: Dostawa jednego samochodu specjalistycznego.
Kod CPV: 34114000-9.
Termin realizacji zamówienia: do 30.12.2005 r.
Specyfikacja warunków zamówienia:  Formularz można odebrać w Komendzie Straży Miejskiej, ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny lub za zaliczeniem pocztowym.
Osoba do kontaktów z oferentami: Adam Reniszak
Komenda Straży Miejskiej
ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel.: (32) 429 59 77
e-mail: sm@czerwionka-leszczyny.com.pl
godziny pracy:
od poniedziałku do piątku od 700 do 1500
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, ul. Parkowa 9, pok. nr 4. Termin składania ofert upływa 14.12.2005 r. o godz. 900.
Termin związania ofertą: do 13.01.2006 r.
Kryteria wyboru oferty: cena brutto - 100%
Wadium: Z uwagi na wartość zamówienia nieprzekraczającą równowartości 60 000 euro zamawiający nie żąda wnoszenia wadium (art. 45 ust. 2 PZP).
Informacje dodatkowe: Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych oraz częściowych.
W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 19, poz. 177 z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ww. ustawy.

Rozstrzygnięcie przetargu

 • przetarg nieograniczony na "Dostawę samochodu specjalistycznego" ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Urząd Gminy i Miasta) na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej gminy Czerwionka-Leszczyny,
 • termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upłynął w dniu 14 grudnia 2005 r.,
 • złożono 2 oferty, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania - 0,
 • cena najtańszej oferty wynosiła 69 925,00 zł brutto, a najdroższej – 79 418,54 zł brutto,
 • wybór oferty:
  Magro International Sp. z o.o.,
  ul. Brzezińska 47, 44-203 Rybnik,
 • cena wybranej oferty:
  69 925,00 zł brutto,
 • przetarg został rozstrzygnięty 14.12.2005 r.

Powrót do pozostałych przetargów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Reniszak, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9 (budynek Straży Miejskiej), 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 429 59 77, e-mail: sm@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2005.11.30
Data udostępnienia: 2006.01.06 14:29:51
Liczba odwiedzin strony: 947 (ostatnie odwiedziny 2018.12.11 16:34:51)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny