Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Przetargi
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Konkursy

Dostawa węgla kamiennego z grupy 101 CPV

Data ogłoszenia przetargu: 6.12.2005
Rodzaj przetargu: Przetarg nieograniczony.
Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Miarki 5, 44-238 Czerwionka-Leszczyny
tel. (32) 431 14 40, (32) 431 13 23, (32) 431 12 68
Przedmiot zamówienia: Dostawa węgla kamiennego z grupy 101 CPV, w następujących sortymentach i ilościach:
- orzech II w klasie 26-07-08 w ilości ok. 40 ton,
- groszek II w klasie 26-070-08 w ilości ok. 50 ton,
- miał II w klasie 23-15-08 w ilości ok. 50 ton.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.
Termin realizacji zamówienia: do 31.12.2006 r. wg potrzeb zamawiającego
Specyfikacja warunków zamówienia:  Formularz można odebrać w siedzibie zamawiającego, pokój nr 14, ul. Ligonia 5c.
Osoby do kontaktów z oferentami: Marta Majorczyk
tel. (32) 431 14 40, 431 12 32 w. 20
Ewelina Witoszek
tel. (32) 431 14 40, 431 12 32 w. 32
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w sekretariacie zamawiającego (pokój nr 15, ul. Ligonia 5c). Termin składania ofert upływa 21.12.2005 r. o godz. 1000.
Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 21.12.2005 r. o godz. 1030.
Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert
Kryteria wyboru oferty: cena - 100%
Informacje dodatkowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający:
- warunki określone w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych,
- wymagania i warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Rozstrzygnięcie przetargu

 • przetarg nieograniczony na "Dostawę węgla kamiennego z grupy 101 CPV" ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej) na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej gminy Czerwionka-Leszczyny,
 • termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upłynął w dniu 21 grudnia 2005 r.,
 • złożono 1 ofertę, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania - 0,
 • wybór oferty:
  • WIBART Sp. z o.o.
   ul. Kolejowa 26,
   44-200 Rybnik
 • cena wybranej oferty: 45 469,40 zł brutto,
 • przetarg został rozstrzygnięty 28.12.2005 r.

Powrót do pozostałych przetargów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Leonard Piórecki, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. K. Miarki 5, 44-238 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 431 14 40, e-mail: zgkim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2005.12.08
Data udostępnienia: 2006.01.09 12:30:35
Liczba odwiedzin strony: 955 (ostatnie odwiedziny 2018.11.26 04:42:15)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny