Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Przetargi
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Konkursy

Świadczenie usługi w zakresie odśnieżania dróg komunalnych

Data ogłoszenia przetargu: 6.12.2005
Rodzaj przetargu: Przetarg nieograniczony.
Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Miarki 5, 44-238 Czerwionka-Leszczyny
tel. (32) 431 14 40, (32) 431 13 23, (32) 431 12 68
Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi wg kategorii 90212000-6 CPV w zakresie odśnieżania dróg komunalnych, z podziałem na poszczególne dzielnice i sołectwa gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny:
1) odśnieżanie dróg w sołectwie Książnice
2) odśnieżanie dróg w sołectwie Bełk
3) odśnieżanie dróg w sołectwie Szczejkowice
4) odśnieżanie dróg w dzielnicy Leszczyny Stare
5) odśnieżanie dróg w dzielnicy Dębieńsko Stare
6) odśnieżanie dróg w dzielnicy Dębieńsko Wielkie
7) odśnieżanie dróg w dzielnicy Czerwionka
8) odśnieżanie dróg w dzielnicy Czuchów
9) odśnieżanie dróg w sołectwie Stanowice
10) odśnieżanie dróg w sołectwie Palowice
11) odśnieżanie dróg w sołectwie Przegędza.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.
Termin realizacji zamówienia: do 31.12.2006 r. wg potrzeb zamawiającego
Specyfikacja warunków zamówienia:  Formularz można odebrać w siedzibie zamawiającego, pokój nr 14, ul. Ligonia 5c.
Osoby do kontaktów z oferentami: Kazimierz Skuta
tel. (32) 431 14 40, 431 12 32 w. 17
Ewelina Witoszek
tel. (32) 431 14 40, 431 12 32 w. 32
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w sekretariacie zamawiającego (pokój nr 15, ul. Ligonia 5c). Termin składania ofert upływa 22.12.2005 r. o godz. 1000.
Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 22.12.2005 r. o godz. 1030.
Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert
Kryteria wyboru oferty: cena - 100%
Informacje dodatkowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający:
- warunki określone w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych,
- wymagania i warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Rozstrzygnięcie przetargu

 • przetarg nieograniczony na "Świadczenie usługi w zakresie odśnieżania dróg komunalnych" ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej) na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej gminy Czerwionka-Leszczyny,
 • termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upłynął w dniu 22 grudnia 2005 r.,
 • złożono 10 ofert, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania - 0,
 • wybór oferty:
  • odśnieżanie w dzielnicy Leszczyny Stare:
   Radecki Adam,
   ul. ks. Pojdy 162, Książenice,
   cena: 60,00 zł/godz.,
  • odśnieżanie w dzielnicy Czuchów:
   FHU KRYSAG,
   ul. Folwarczna 30, Czerwionka,
   cena: 64,20 zł/godz.,
  • odśnieżanie w dzielnicy Czerwionka:
   Pyszny Eugeniusz,
   ul. Główna 188, Bełk,
   cena: 55,00 zł/godz.,
  • odśnieżanie w dzielnicy Dębieńsko Stare:
   Firma MARK,
   ul. Olchowa 22, Czerwionka,
   cena: 82,50 zł/godz.,
  • odśnieżanie dróg w sołectwie Palowice:
   PHU Krystyna Adamiec,
   ul. Główna 41, Bełk,
   cena: 70,00 zł/godz.,
  • odśnieżanie dróg w sołectwie Książenice:
   Śleziona Rudolf,
   ul. Polna 19, Książenice,
   cena: 60,00 zł/godz.,
  • odśnieżanie w sołectwie Przegędza:
   Śleziona Piotr,
   ul. Jodłowa 64g, Kamień,
   cena: 60,00 zł/godz.,
  • odśnieżanie w sołectwie Bełk:
   Malik Rajmund,
   ul. Główna 180b, Bełk,
   cena: 58,00 zł/godz.,
  • odśnieżanie w dzielnicy Dębieńsko Wielkie:
   Dziura Franciszek,
   ul. Ornontowicka 22a, Dębieńsko,
   cena: 60,00 zł/godz.,
  • odśnieżanie w sołectwie Stanowice i Szczejkowice:
   UTR Prochot Ryszard,
   ul. Bełkowska 12, Palowice,
   cena: 70,00 zł/godz.,
 • przetarg został rozstrzygnięty 29.12.2005 r.

Powrót do pozostałych przetargów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Leonard Piórecki, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. K. Miarki 5, 44-238 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 431 14 40, e-mail: zgkim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2005.12.14
Data udostępnienia: 2006.01.09 12:30:35
Liczba odwiedzin strony: 1284 (ostatnie odwiedziny 2019.03.09 05:58:24)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny