Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Przetargi
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Konkursy

Dostawa piasku budowlanego, płukanego i żwiru wg grupy 14200000-3 CPV

Data ogłoszenia przetargu: 6.01.2006
Rodzaj przetargu: Przetarg nieograniczony.
Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Miarki 5, 44-238 Czerwionka-Leszczyny
tel. (32) 431 14 40, (32) 431 13 23, (32) 431 12 68
Przedmiot zamówienia: Dostawa piasku budowlanego, płukanego i żwiru wg grupy 14200000-3 CPV:
- piasek budowlany w ilości 500 ton,
- piasek płukany w ilości 850 ton,
- żwir 8:16 w ilości 30 ton.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.
Termin realizacji zamówienia: od stycznia do grudnia 2006 r. wg potrzeb zamawiającego
Specyfikacja warunków zamówienia:  Formularz można odebrać w siedzibie zamawiającego, pokój nr 14, ul. Ligonia 5c.
Osoby do kontaktów z oferentami: Irena Radecka
tel. (32) 431 14 40, 431 12 32 w. 20
Ewelina Witoszek
tel. (32) 431 14 40, 431 12 32 w. 32
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w sekretariacie zamawiającego (pokój nr 15, ul. Ligonia 5c). Termin składania ofert upływa 20.01.2006 r. do godz. 1000.
Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 20.01.2006 r. o godz. 1030.
Termin związania ofertą: 60 dni od terminu składania ofert
Kryteria wyboru oferty: cena - 100%
Informacje dodatkowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający:
- warunki określone w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych,
- wymagania i warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Rozstrzygnięcie przetargu

 • przetarg nieograniczony na "Dostawę piasku budowlanego, płukanego i żwiru wg grupy 14200000-3 CPV" ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej) na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Czerwionka-Leszczyny,
 • termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upłynął w dniu 20 stycznia 2006 r.,
 • złożono 1 ofertę, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania - 0,
 • wybór oferty:
  P.H.U "MAPET" Chucz Henryk,
  ul. Słowackiego 8/3, 44-230 Czerwionka-Leszczyny,
 • cena wybranej oferty:
  37 000 zł netto,
 • przetarg został rozstrzygnięty 30.01.2006 r.

Powrót do pozostałych przetargów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Leonard Piórecki, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. K. Miarki 5, 44-238 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 431 14 40, e-mail: zgkim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2006.02.01
Data udostępnienia: 2006.02.01 10:22:54
Liczba odwiedzin strony: 918 (ostatnie odwiedziny 2018.11.26 04:42:18)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny