Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Przetargi
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Konkursy

Dostawa wraz z montażem wiat na przystanki autobusowe w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny

Data ogłoszenia przetargu: 22.05.2006
Rodzaj przetargu: Przetarg nieograniczony
Zamawiający:

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel. (32) 431 27 96, fax (32) 431 19 72
fax: (32) 431 17 60
e-mail: ugim@czerwionka-leszczyny.com.pl

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie:

 • 3 szt. wiaty przystankowe o dł. 6 m (±) 0,2 m, szer.1,80 m (±) 0,2 m, wys. 2,20 m (±) 0,2 m, dach półokrągły o dł. 6,40 m (±) 0,2 m, szer. 2,40 m(±) 0,2 m, wys. dachu w szczycie 0,40 m (±) 0,1m,
 • 4 szt. wiaty przystankowe o dł. 3,80 m (±) 0,2 m, szer. 1,40 m (±) 0,2 m, wys. 2,20 m (±) 0,2 m, dach półokrągły o dł. 4,20 m (±) 0,2 m, szer. 1,80 m (±) 0,2 m, wys. dachu w szczycie 0,40 m (±) 0,1 m.

Kod CPV 28 11 23 21-6

Termin realizacji zamówienia: Najpóźniej do 31.08.2006 r.
Specyfikacja warunków zamówienia:  Formularz zawierający SIWZ można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 18, piętro II, w godz. od 900 do 1500.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 18, piętro II, do dnia 14 czerwca 2006 r. , do godz. 1000 lub pocztą w/w nieprzekraczalnym terminie. Za ofertę dostarczoną w terminie uważa sie ofertę, która do tego czasu będzie dostarczona do siedziby UGiM Czerwionka-Leszczyny.
Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 13, sala narad, w dniu upływu składania ofert tj. 14 czerwca 2006 r. o godz. 1100.
Termin związania ofertą: do 14.07.2006 r.
Kryteria wyboru oferty: cena - 100%
Wadium: Wadium nie jest przewidziane.
Informacje dodatkowe: Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych oraz częściowych.
W postępowaniu mogą wziąć udział dostawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Warunki udziału w postępowaniu ocenione będą zgodnie ze SIWZ na podstawie złożonych dokumentów, zaświadczeń i oświadczeń wg reguły spełnia / nie spełnia.

 Rozstrzygnięcie przetargu

 • przetarg nieograniczony na "Dostawę wraz z montażem wiat na przystanki autobusowe w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny" ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny) na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej,
 • termin składania oferty w siedzibie zamawiającego upłynął w dniu 14 lipca 2006 r.
 • złożono 2 oferty, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania - 0
 • wybór oferty:
  • "Konstrukcje" Sp. z o.o.
   ul. Wałowa 34
   33-100 Tarnów
 • cena wybranej oferty:
  • 25 709,06 zł brutto
 • przetarg został rozstrzygnięty: 11.07.2006 r.

Powrót do pozostałych przetargów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Krzysztof Kulesa, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, pok. nr 18a, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 429 59 55, e-mail: gk@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2006.07.14
Data udostępnienia: 2006.07.14 13:02:32
Liczba odwiedzin strony: 880 (ostatnie odwiedziny 2018.12.11 02:12:32)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny