Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Kluby radnych
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2007 roku
Sprawozdania
W Radzie Miejskiej mogą być tworzone kluby radnych, które skupiają radnych o określonej opcji politycznej lub zainteresowanych daną działalnością życia kulturalno-społeczno-gospodarczego gminy. Kluby radnych działają na podstawie Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz opracowanych przez siebie regulaminów. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału co najmniej 3 radnych.

Klubom przysługuje inicjatywa uchwałodawcza oraz uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu działania Rady. Szczegółowe zasady działania klubów radnych określa rozdział VI Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Składy Klubów Radnych Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w kadencji 2006-2010

 1. Z dniem 25 stycznia 2007r. powołany został Klub Radnych "Wspólnota Samorządowa" w skład którego wchodzą:
  • Adam Kapias - przewodniczący
  • Henryk Dyrbuś – członek
  • Andrzej Jarmundowicz – członek
  • Ryszard Jonderko – członek
  • Bogdan Knopik – członek
  • Waldemar Mitura – członek
  • Leszek Salamon – członek
  • Józef Szczekała – członek 
  •  Alojzy Waniek – członek
 2. Z dniem 15 lutego 2007r. uległ rozwiązaniu Klub Radnych "Ruch Rozwoju Gminy" w jego miejsce zawiązany został nowy Klub Radnych "Ruchu Rozwoju Gminy i Autonomii Śląska" w skład którego wchodzą:
  • Bernard Strzoda - Przewodniczący
  • Robert Kowol – Z-ca Przewodniczącego
  • Arkadiusz Adamczyk - członek
  • Antoni Bluszcz - członek
  • Edward Kucharczyk - członek
  • Hubert Piecha - członek
  • Marek Profaska - członek
  • Krzysztof Rak - członek
  • Albin Szweda – członek
  • Stefania Szyp - członek

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Kazimiera Gorzawska, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, pok. nr 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 429 59 35, e-mail: br@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2008.01.22
Data udostępnienia: 2008.01.22 12:26:54
Liczba odwiedzin strony: 5030 (ostatnie odwiedziny 2022.07.01 13:06:14)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny