Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Uchwały Rady Miejskiej z 2007 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2007 roku
Sprawozdania

Uchwały Rady Miejskiej z 2008 roku

Uchwały Rady Miejskiej z 2006 roku

Uchwały Rady Miejskiej z 2005 roku

Uchwały Rady Miejskiej z 2004 roku

Uchwały Rady Miejskiej z 2003 roku

Uchwały Rady Miejskiej z 2002 roku

Uchwała Przedmiot
XVIII/190/07
z dnia 28.12.2007
w sprawie Planu Pracy komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach, "Regulaminu kontroli Komisji Rewizyjnej" oraz wzoru "Protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej"
XVIII/189/07
z dnia 28.12.2007
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego publicznych dróg gminnych
XVIII/188/07
z dnia 28.12.2007
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem dotychczasowym najemcom
XVIII/187/07
z dnia 28.12.2007
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
XVIII/186/07
z dnia 28.12.2007
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2007 r.
XVII/185/07
z dnia 19.12.2007
w sprawie wysokości i zasad pobierania opłaty targowej
XVII/184/07
z dnia 19.12.2007
w sprawie uchwalenia Regulaminu placów targowych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
XVII/183/07
z dnia 19.12.2007
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi odbioru, odpadów stałych i płynnych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, wykonywane przez Zarząd Dróg i Służb Komunalnych
XVII/182/07
z dnia 19.12.2007
w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych dla potrzeb zastępczego odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli wymaganych prawem umów
XVII/181/07
z dnia 19.12.2007
w sprawie uchwalenia Regulaminu cmentarzy komunalnych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
XVII/180/07
z dnia 19.12.2007
w sprawie zmian w uchale budżetowej gminy i miasta na 2007 rok
XVII/179/07
z dnia 19.12.2007
w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008
XVII/178/07
z dnia 19.12.2007
w sprawie stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2008 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
XVII/177/07
z dnia 19.12.2007
w sprawie inkasa podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego, obowiązującego od dnia 1 stycznia 2008 roku
XVII/176/07
z dnia 19.12.2007
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i uzgodnienia wartości jednego punktu w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
XVII/175/07
z dnia 19.12.2007
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i uzgodnienia wartości jednego punktu w Zarządzie Dróg i Służb Komunalnych w Czerwionce-Leszczynach
XVII/174/07
z dnia 19.12.2007
w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Gliwickiego dotyczącej ograniczenia działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Knurowie
XVII/173/07
z dnia 19.12.2007
w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska dotyczącej likwidacji Poradni Okulistycznej samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2
XVII/172/07
z dnia 19.12.2007
w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XVII/171/07
z dnia 19.12.2007
w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej
XVII/170/07
z dnia 19.12.2007
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Henryka Jendraszka złożonej na burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
XVII/169/07
z dnia 19.12.2007
w sprawie budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2008

 

poprzednie   następne

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Kazimiera Gorzawska, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, pok. nr 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (0 32) 429 59 35, e-mail: br@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2008.04.07
Data udostępnienia: 2008.04.07 10:50:20
Liczba odwiedzin strony: 8086 (ostatnie odwiedziny 2022.06.26 13:35:40)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny