Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Uchwały Rady Miejskiej z 2002 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2007 roku
Sprawozdania

Uchwały Rady Miejskiej z 2007 roku

Uchwały Rady Miejskiej z 2006 roku

Uchwały Rady Miejskiej z 2005 roku

Uchwały Rady Miejskiej z 2004 roku

Uchwały Rady Miejskiej z 2003 roku

Uchwała Przedmiot
IV/40/2002
z dnia 30.12.2002
w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2002 rok
IV/39/2002
z dnia 30.12.2002
w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
III/38/2002
z dnia 12.12.2002
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez gminę, w imieniu której działa Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach, pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: "Budowa kotłowni i modernizacja c. o. w budynku przy ul. Odrodzenia 12 w Dębieńsku"
III/37/2002
z dnia 12.12.2002
w sprawie nieuwzględnienia wezwania Państwa Elżbiety i Józefa Widera do usunięcia naruszenia prawa
III/36/2002
z dnia 12.12.2002
w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2002 rok
III/35/2002
z dnia 12.12.2002
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień oraz formularzy obowiązujących od dnia 1 stycznia 2003 roku
III/34/2002
z dnia 12.12.2002
w sprawie wysokości stawek podatku rolnego oraz formularzy na 2003 rok
III/33/2002
z dnia 12.12.2002
w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2003
III/32/2002
z dnia 12.12.2002
w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów i zwolnień obowiązujących od 1 stycznia 2003 r.
III/31/2002
z dnia 12.12.2002
w sprawie wysokości stawki podatku leśnego, zwolnień oraz formularzy na 2003 rok
III/30/2002
z dnia 12.12.2002
w sprawie inkasa podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego, obowiązującego od dnia 1 stycznia 2003 roku
III/29/2002
z dnia 12.12.2002
w sprawie umiejscowienia Komendy Straży Miejskiej w strukturze Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
III/28/2002
z dnia 12.12.2002
w sprawie zatwierdzenia decyzji Kapituły utworzonej do mianowania instytucji i osób, które w 2002 roku otrzymają wyróżnienia Karolinka przyznane za wybitne zasługi i osiągnięcia dla rozwoju i rozsławiania gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny
III/27/2002
z dnia 12.12.2002
w sprawie ustalenia dodatkowych ograniczeń w zakresie stosowania nawozu naturalnego pochodzącego od kur na terenie gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny
III/26/2002
z dnia 12.12.2002
w sprawie zgody na wydzierżawienie części nieruchomości będącej w trwałym zarządzie pod punkt apteczny
III/25/2002
z dnia 12.12.2002
w sprawie zmiany składu Komisji Promocji i Rozwoju
III/24/2002
z dnia 12.12.2002
w sprawie zmiany składu Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji
III/23/2002
z dnia 12.12.2002
w sprawie zmiany składu Komisji ds. Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej
III/22/2002
z dnia 12.12.2002
w sprawie zmiany składu Komisji Rewizyjnej
III/21/2002
z dnia 12.12.2002
w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu radnego Rady Miejskiej w Okręgu Wyborczym nr 2
II/20/2002
z dnia 29.11.2002
w sprawie wyrażenia poparcia dla protestu niepublicznych podmiotów medycznych z terenu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny w związku z obniżeniem stawek świadczeń medycznych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, stomatologii i pielęgniarskiej opieki środowiskowej na rok 2003
II/19/2002
z dnia 29.11.2002
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: "Budowa kotłowni i modernizacja c.o. w budynku przy ul. Odrodzenia 12 w Dębieńsku"
II/18/2002
z dnia 29.11.2002
w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2002 rok
II/17/2002
z dnia 29.11.2002
w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów, ustalenia jej zakresu działania i składu osobowego
II/16/2002
z dnia 29.11.2002
w sprawie powołania Komisji Promocji i Rozwoju, ustalenia jej zakresu działania i składu osobowego
II/15/2002
z dnia 29.11.2002
w sprawie powołania Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji, ustalenia jej zakresu działania i składu osobowego
II/14/2002
z dnia 29.11.2002
w sprawie powołania Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Gruntami, ustalenia jej zakresu działania i składu osobowego
II/13/2002
z dnia 29.11.2002
w sprawie powołania Komisji Oświaty i Kultury ustalenia jej zakresu działania i składu osobowego
II/12/2002
z dnia 29.11.2002
w sprawie powołania Komisji Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami, ustalenia jej zakresu działania i składu osobowego
II/11/2002
z dnia 29.11.2002
w sprawie powołania Komisji ds. Rodziny Zdrowia i Opieki Społecznej ustalenia jej zakresu działania i składu osobowego
II/10/2002
z dnia 29.11.2002
w sprawie powołania Komisji Gospodarki Komunalnej i Budownictwa, ustalenia jej zakresu działania i składu osobowego
II/9/2002
z dnia 29.11.2002
w sprawie powołania Komisji Działalności Gospodarczej, ustalenia jej zakresu działania i składu osobowego
II/8/2002
z dnia 29.11.2002
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, ustalenia jej zakresu działania i składu osobowego
II/7/2002
z dnia 29.11.2002
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla burmistrza gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny
II/6/2002
z dnia 29.11.2002
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Piotra Ignacego
II/5/2002
z dnia 29.11.2002
w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu radnego Rady Miejskiej w Okręgu Wyborczym nr 1
I/4/2002
z dnia 19.11.2002
w sprawie upoważnienia przewodniczącego Rady Miejskiej do dokonywania wobec burmistrza gminy i miasta czynności wynikających z zakresu prawa pracy
I/3/2002
z dnia 19.11.2002
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Marka Kornasa
I/2/2002
z dnia 19.11.2002
w sprawie stwierdzenia wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej
I/1/2002
z dnia 19.11.2002
w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Kazimiera Gorzawska, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, pok. nr 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 429 59 35, e-mail: br@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2007.04.16
Data udostępnienia: 2007.04.16 12:43:07
Liczba odwiedzin strony: 2571 (ostatnie odwiedziny 2018.12.13 20:34:57)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny