Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Uchwały Rady Miejskiej z 2006 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2007 roku
Sprawozdania

Uchwały Rady Miejskiej z 2007 roku

Uchwały Rady Miejskiej z 2005 roku

Uchwały Rady Miejskiej z 2004 roku

Uchwały Rady Miejskiej z 2003 roku

Uchwały Rady Miejskiej z 2002 roku

Uchwała Przedmiot
IV/45/06
z dnia 28.12.2006
w sprawie ustalenia limitów oraz upoważnień dla Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2007 rok
IV/44/06
z dnia 28.12.2006
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
IV/43/06
z dnia 28.12.2006
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2006 rok
III/42/06
z dnia 20.12.2006
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
III/41/06
z dnia 20.12.2006
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2006 rok
III/40/06
z dnia 20.12.2006
w sprawie skargi złożonej przez Panią [...] na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach
III/39/06
z dnia 20.12.2006
w sprawie skargi złożonej przez Panią [...] na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach
III/38/06
z dnia 20.12.2006
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste na rzecz jej użytkownika wieczystego
III/37/06
z dnia 20.12.2006
w sprawie składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów
III/36/06
z dnia 20.12.2006
w sprawie składu osobowego Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
III/35/06
z dnia 20.12.2006
w sprawie składu osobowego Komisji Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami
III/34/06
z dnia 20.12.2006
w sprawie składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej i Budownictwa
III/33/06
z dnia 20.12.2006
w sprawie składu osobowego Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji
III/32/06
z dnia 20.12.2006
w sprawie składu osobowego Komisji Oświaty i Kultury
III/31/06
z dnia 20.12.2006
w sprawie składu osobowego Komisji ds. Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej
III/30/06
z dnia 20.12.2006
w sprawie składu osobowego Komisji Działalności Gospodarczej
III/29/06
z dnia 20.12.2006
w sprawie składu osobowego Komisji Promocji i Rozwoju
III/28/06
z dnia 20.12.2006
w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej
III/27/06
z dnia 20.12.2006
w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu radnego Rady Miejskiej w Okręgu Wyborczym Nr 3
III/26/06
z dnia 20.12.2006
w sprawie stanowiska o zmianie przebiegu granic Parku Krajobrazowego "Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich"
II/25/06
z dnia 05.12.2006
wyrażająca stanowisko Rady Miejskiej z okazji 25-rocznicy wprowadzenia Stanu Wojennego w Polsce
II/24/06
z dnia 05.12.2006
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2006 rok
II/23/06
z dnia 05.12.2006
w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych dla Zespołów Szkół
II/22/06
z dnia 05.12.2006
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Rybnik dotyczącego pokrycia kwoty dotacji udzielanej na dzieci mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola "BIM-BOM" w Rybniku
II/21/06
z dnia 05.12.2006
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Knurów dotyczącego pokrycia kwoty dotacji udzielanej na dzieci mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola "Wesołe Nutki" w Knurowie przy ul. Sztygarskiej 4
II/20/06
z dnia 05.12.2006
w sprawie składu osobowego komisji doraźnej powołanej do rozpatrzenia skarg na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach
II/19/06
z dnia 05.12.2006
w sprawie powołania komisji doraźnej do rozpatrzenia skarg na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach oraz ustalenia jej liczby członków
II/18/06
z dnia 05.12.2006
w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów, ustalenia jej zakresu działania oraz liczby członków
II/17/06
z dnia 05.12.2006
w sprawie powołania Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Nieruchomościami, ustalenia jej zakresu działania oraz liczby członków
II/16/06
z dnia 05.12.2006
w sprawie powołania Komisji Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami, ustalenia jej zakresu działania oraz liczby członków
II/15/06
z dnia 05.12.2006
w sprawie powołania Komisji Gospodarki Komunalnej i Budownictwa, ustalenia jej zakresu działania oraz liczby członków
II/14/06
z dnia 05.12.2006
w sprawie powołania Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji, ustalenia jej zakresu działania oraz liczby członków
II/13/06
z dnia 05.12.2006
w sprawie powołania Komisji Oświaty i Kultury, ustalenia jej zakresu działania oraz liczby członków
II/12/06
z dnia 05.12.2006
w sprawie powołania Komisji ds. Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej, ustalenia jej zakresu działania oraz liczby członków
II/11/06
z dnia 05.12.2006
w sprawie powołania Komisji Działalności Gospodarczej, ustalenia jej zakresu działania oraz liczby członków
II/10/06
z dnia 05.12.2006
w sprawie powołania Komisji Promocji i Rozwoju, ustalenia jej zakresu działania oraz liczby członków
II/9/06
z dnia 05.12.2006
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, ustalenia jej zakresu działania oraz liczby członków
II/8/06
z dnia 05.12.2006
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
II/7/06
z dnia 05.12.2006
w sprawie upoważnienia dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach do dokonywania wobec Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny czynności wynikających z zakresu prawa pracy
II/6/06
z dnia 05.12.2006
w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Wiesława Janiszewskiego


poprzednie   następne

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Kazimiera Gorzawska, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, pok. nr 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (0 32) 429 59 35, e-mail: br@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2007.04.16
Data udostępnienia: 2007.04.16 12:43:07
Liczba odwiedzin strony: 1814 (ostatnie odwiedziny 2018.12.08 15:33:30)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny