Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Przetargi
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Konkursy

Likwidacja ogrzewania piecowego w centrum Leszczyn

Data ogłoszenia przetargu: 3.06.2005
Rodzaj przetargu: Przetarg ograniczony.
Zamawiający: Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel. (32) 431 27 96, fax (32) 431 17 60
e-mail: ugim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Przedmiot zamówienia: Likwidacja ogrzewania piecowego w centrum Leszczyn.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w 51 budynkach robót budowlanych oraz zaprojektowanie i wykonanie w 38 budynkach robót budowlanych polegających na ociepleniu ścian zewnętrznych, stropodachów, stropów piwnic oraz montażu wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania.
Wspólny Słownik Zamówień:
- główny przedmiot: 45262640,
- dodatkowe przedmioty: 45331100, 45454100.
Termin realizacji zamówienia: zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie (zakończenie) do 30.09.2007 r.
Specyfikacja warunków zamówienia:  Formularz w cenie 200 zł (brutto) można otrzymać w Wydziale Inwestycji i Remontów, al. św. Barbary 6, pok. nr 6, po wniesieniu opłaty w kasie nr 1 w budynku Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9.
Osoba do kontaktów z oferentami: Zygmunt Grzybek - naczelnik
Wydział Inwestycji i Remontów
al. św. Barbary 6, pok. nr 6
tel.: (32) 431 81 04
godziny pracy:
od poniedziałku do piątku od 900 do 1400
Krystyna Jasiczek - naczelnik
Wydział Rozwoju Gminy i Miasta
al. św. Barbary 6, pok. nr 6
tel.: (32) 431 32 30
godziny pracy:
od poniedziałku do piątku od 900 do 1400
Miejsce i termin składania ofert: Oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy składać w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9. Termin składania ofert/wniosków upływa 9.06.2005 r. o godz. 900.
Termin związania ofertą: 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Kryteria wyboru oferty: cena - 95%
gwarancja - 5%
Informacje dodatkowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Przewidywana liczba dostawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert - liczba 10.
Wysłanie zaproszenia do składania ofert do wybranych kandydatów (w procedurze ograniczonej) - przybliżona data 13.06.2005.
Pełną treść ogłoszenia o przetargu można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (75 KB).

Rozstrzygnięcie przetargu

 • przetarg ograniczony na "Likwidację ogrzewania piecowego w centrum Leszczyn" ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Urząd Gminy i Miasta) na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej gminy Czerwionka-Leszczyny,
 • termin składania ofert w siedzibie zamawiającego o dopuszczenie do udziału w postępowaniu upłynął w dniu 9 czerwca 2005 r.,
 • złożono 2 oferty, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania - 0,
 • cena najtańszej oferty wynosiła 27 108 273,55 zł brutto, a najdroższej - 35 475 479,43 zł brutto,
 • wybór oferty - konsorcjum firm:
  • lider konsorcjum:
   PPU PROREM Sp. z o.o.,
   ul. Zgrzebnioka 22, 43-100 Tychy,
  • ELEKTROTERMEX Sp. z o.o.,
   ul. Bohaterów Westerplatte 5, 07-410 Ostrołęka,
  • Firma Budowlana F-BUD, Eugeniusz Fibic,
   os. XXX-lecia 62c, 44-286 Wodzisław Śląski,
 • cena wybranej oferty:
  27 108 273,55 zł brutto,
 • przetarg został rozstrzygnięty 10.08.2005 r.

Powrót do pozostałych przetargów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Zygmunt Grzybek, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, al. św. Barbary 6, pok. nr 6, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 431 81 04, e-mail: iir@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2005.08.12
Data udostępnienia: 2006.03.09 16:36:08
Liczba odwiedzin strony: 1014 (ostatnie odwiedziny 2019.05.01 06:34:40)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny