Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Przetargi
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Konkursy

Remont pokrycia dachowego papowego, kominów ponad dachem, rynien i instalacji Azart na budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Czerwionce-Leszczynach

Data ogłoszenia przetargu: 18.09.2006
Rodzaj przetargu: Przetarg nieograniczony
Zamawiający:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Ligonia 5c
44-238 Czerwionka-Leszczyny
tel. 032 431-14-40, 032 431-12-32; fax.: 032 431-15-93

Przedmiot zamówienia:

Remont pokrycia dachowego papowego, kominów ponad dachem, rynien i instalacji Azart na budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Czerwionce-Leszczynach

Specyfikacja warunków zamówienia: Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w siedzibie Zamawiającego (przy ul. Ligonia 5c), pokój nr 10
Termin realizacji zamówienia do dnia 30.12.2006
Osoby do kontaktów z oferentami:
 • Grzegorz Gola tel. 431-14-40, 431-12-32, wew.48
 • Ewelina Witoszek tel. 431-14-40, 431-12-32, wew.32 
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia 09.10.2006 do godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego (przy ul. Ligonia 5c), w pokoju nr 15.
Otwarcie kopert nastąpi dnia 09.10.2006 o godz. 1030  w siedzibie Zamawiającego (przy ul. Ligonia 5c).
Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.
Kryteria wyboru oferty: Cena - 100%
Wadium:

Zamawiający nie wymaga złożenia wadium

Informacje dodatkowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający:
- warunki określone w art. 22 Ustawy Prawo zamówień publicznych
- wymagania i warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Treść specyfikacji można pobrać w formacieFormat PDF PDF (118KB).
Załącznik nr 1 do specyfikacji można pobrać w formacie Format PDF PDF (88 KB).
Załącznik nr 2 do specyfikacji można pobrać w formacie Format PDF PDF (92 KB).
Załącznik nr 3 do specyfikacji można pobrać w formacie Format PDF PRD (34 KB).
Załącznik nr 4 do specyfikacji można pobrać w formacie Format PDF PRD (34 KB).

Rozstrzygnięcie przetargu:

 • przetarg nieograniczony na "Remont pokrycia dachowego papowego,kominów ponad dachem, rynien na budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Czerwionce-Leszczynach"  ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej,
 • termin składania oferty w siedzibie zamawiającego upłynął 09 października 2006 r.
 • złożono 1 oferta, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania - 0
 • wybór oferty:
  • Z.P.H.U. "ALDAM"
   ul. Bieruńska 80 A
   43-200 Pszczyna
 • cena wybranej oferty:
  • 63 566,64 zł netto
 • przetarg został rozstrzygnięty  20.10.2006 r.

Powrót do pozostałych przetargów

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Leonard Piórecki, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. K. Miarki 5, 44-238 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 431 14 40, e-mail: zgkim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2006.10.23
Data udostępnienia: 2006.10.23 14:07:56
Liczba odwiedzin strony: 816 (ostatnie odwiedziny 2018.11.26 08:35:55)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny