Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Uchwały Rady Miejskiej z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2007 roku
Sprawozdania

Uchwała nr XVII/116/2004 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12.02.2004 w sprawie zmian w programie inwestycyjnym oraz remontów i modernizacji dróg gminnych na lata 2003-2005 oraz ustalenia jednolitej treści tegoż programu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 110 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26.11.1998 o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 15 poz. 148 z późn. zm.), Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach postanawia:

§1

W programie inwestycyjnym oraz remontów i modernizacji dróg gminnych na lata 2003-2005 stanowiącym załącznik do uchwały nr X/57/2003 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 maja 2003 r. ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr XIV/95/2003 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 listopada 2003 r. wprowadza się zmiany wykazane
w załączniku nr 1 do uchwały.

§2

Ustala się dla programu określonego wyżej w §1 jednolitą treść zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVII/116/2004

Zmiany w Programie inwestycyjnym na lata 2003-2005

  1. Zmiany w dziale 600 rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (41 KB).
  2. Zmiany w pozostałych działach i rozdziałach - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (33 KB).

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVII/116/2004

Program inwestycyjny na lata 2003-2005

  1. Program inwestycyjny obejmujący dział 600 rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (25 KB).
  2. Program inwestycyjny obejmujący pozostałe działy i rozdziały - dokument można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (48 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Kazimiera Gorzawska, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, pok. nr 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 431 27 96 w. 35, e-mail: br@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2004.03.05
Data udostępnienia: 2006.03.09 16:31:06
Liczba odwiedzin strony: 1499 (ostatnie odwiedziny 2018.11.29 18:33:36)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny