Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Uchwały Rady Miejskiej z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2007 roku
Sprawozdania

Uchwała nr XXVII/239/2004 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29.12.2004 w sprawie zmian w programie inwestycyjnym oraz remontów i modernizacji dróg gminnych na lata 2004-2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 110 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. nr 15 poz. 148 z późn. zm.), na wniosek burmistrza gminy i miasta, Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach postanawia:

§1

Ustala się jednolitą treść programu inwestycyjnego oraz remontów i modernizacji dróg gminnych na lata 2004-2006 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny.

§3

Traci moc uchwała nr XXI/155/04 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie zmian w programie inwestycyjnym oraz remontów i modernizacji dróg gminnych na lata 2003-2005.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr XXVII/239/2004

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (218 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Kazimiera Gorzawska, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, pok. nr 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 431 27 96 w. 35, e-mail: br@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2004.12.29
Data udostępnienia: 2006.03.09 16:31:09
Liczba odwiedzin strony: 1551 (ostatnie odwiedziny 2019.01.12 21:23:40)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny