Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Uchwały Rady Miejskiej z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2007 roku
Sprawozdania

Uchwała nr XXXII/276/2005 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 11.05.2005 w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Sołectwa Szczejkowice oraz wystąpienia z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja pomieszczeń na klub młodzieżowy z centrum multimedialnym w Szczejkowicach"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 oraz pkt 9 lit. "e" ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. nr 203 poz. 1966), Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach postanawia:

§1

Zatwierdzić Plan Rozwoju Sołectwa Szczejkowice, przyjęty przez Zebranie Wiejskie w Szczejkowicach w dniu 5 maja 2005 r., stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Wystąpić z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków Sekcji Orientacji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej w ramach działania 2.3 pt. "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego" Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja pomieszczeń na klub młodzieżowy z centrum multimedialnym w Szczejkowicach".

§3

Zabezpieczyć w budżetach gminy środki finansowe stanowiące udział własny w realizacji ww. zadania inwestycyjnego w następujący sposób:

  • w roku 2005 kwotę 18 000,00 zł,
  • w roku 2006 kwotę 7 000,00 zł.

§4

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXII/276/2005

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (139 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Kazimiera Gorzawska, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, pok. nr 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 431 27 96 w. 35, e-mail: br@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2005.05.11
Data udostępnienia: 2006.03.09 16:31:10
Liczba odwiedzin strony: 1055 (ostatnie odwiedziny 2019.01.13 04:41:17)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny