Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Uchwały Rady Miejskiej z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2007 roku
Sprawozdania

Uchwała nr XXXIII/286/2005 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 2.06.2005 w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62 poz. 628 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z późn. zm.), po uzyskaniu pozytywnych opinii Zarządu Województwa Śląskiego, Zarządu Powiatu Rybnickiego oraz Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Górnej Odry, na wniosek burmistrza gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny, Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach postanawia:

§1

Przyjmuje się Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do wiadomości publicznej.

Załącznik do uchwały nr XXXIII/286/2005

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (2614 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Kazimiera Gorzawska, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, pok. nr 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 431 27 96 w. 35, e-mail: br@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2005.06.02
Data udostępnienia: 2006.03.09 16:31:10
Liczba odwiedzin strony: 1460 (ostatnie odwiedziny 2018.12.05 02:30:55)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny