Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Uchwały Rady Miejskiej z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2007 roku
Sprawozdania

Uchwała nr XXXVI/306/2005 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 2.09.2005 w sprawie zmian w programie inwestycyjnym oraz remontów i modernizacji dróg gminnych na lata 2004-2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 110 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. nr 15 poz. 148 późn. zm.), na wniosek burmistrza gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny, Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach postanawia:

§1

W programie inwestycyjnym oraz remontów i modernizacji dróg gminnych na lata 2004-2006 stanowiącym załącznik do uchwały nr XXVII/239/04 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 grudnia 2004 r. wprowadza się następujące zmiany:

  1. w tytule programu zapis "2004-2006" otrzymuje nowe brzmienie: "2005-2007",
  2. w tabelach w nagłówkach o brzmieniu "ETAP I/2004; ETAP II/2005; ETAP III/2006" zmienia się lata realizacji poszczególnych etapów, po czym nagłówki otrzymują nowe brzmienie: "ETAP I/2005; ETAP II/2006; ETAP III/2007".

§2

W związku z powyższymi zmianami ustala się jednolitą treść programu inwestycyjnego oraz remontów i modernizacji dróg gminnych na lata 2005-2007 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr XXXVI/306/2005

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (95 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Kazimiera Gorzawska, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, pok. nr 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 431 27 96 w. 35, e-mail: br@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2005.09.02
Data udostępnienia: 2006.03.09 16:31:11
Liczba odwiedzin strony: 1356 (ostatnie odwiedziny 2018.11.29 18:01:12)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny