Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Wybory
Szukanie w serwisie
Strategia rozwoju
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2007 roku
Decyzje, opinie...
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Wybory
System informacji o środowisku

Wyniki wyborów parlamentarnych

Skład członków Obwodowych Komisji Wyborczych

Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Zawiadomienie o udostępnieniu spisu wyborców

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej

Wykaz obwodów głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej

Komunikat Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej

Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny  

 

Wyniki wyborów parlamentarnych

Wyniki wyborów opublikowane zostały na stronie Państwowej Komisji Wyborczej http://wybory2007.pkw.gov.pl/

Skład członków Obwodowych Komisji Wyborczych

Skład członków Obwodowej Komisji Nr 1 - można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (484 KB)
Skład członków Obwodowej Komisji Nr 2 - można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (443 KB)
Skład członków Obwodowej Komisji Nr 3 - można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (394 KB)
Skład członków Obwodowej Komisji Nr 4 - można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (382 KB)
Skład członków Obwodowej Komisji Nr 5 - można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (438 KB)
Skład członków Obwodowej Komisji Nr 6 - można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (467 KB)
Skład członków Obwodowej Komisji Nr 7 - można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (423 KB)
Skład członków Obwodowej Komisji Nr 8 - można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (420 KB)
Skład członków Obwodowej Komisji Nr 9 - można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (450 KB)
Skład członków Obwodowej Komisji Nr 10 - można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (420 KB)
Skład członków Obwodowej Komisji Nr 11 - można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (430 KB)
Skład członków Obwodowej Komisji Nr 12 - można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (423 KB)
Skład członków Obwodowej Komisji Nr 13 - można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (423 KB)
Skład członków Obwodowej Komisji Nr 14 - można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (467 KB)
Skład członków Obwodowej Komisji Nr 15 - można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (397 KB)
Skład członków Obwodowej Komisji Nr 16 - można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (423 KB)
Skład członków Obwodowej Komisji Nr 17 - można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (430KB)
Skład członków Obwodowej Komisji Nr 18 - można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (386 KB)
Skład członków Obwodowej Komisji Nr 19 - można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (420 KB)
Skład członków Obwodowej Komisji Nr 20 - można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (426 KB).

Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Zarządzenie Nr 0151/171/07 z dnia 4 października 2007 r. dotyczące zmiany Zarządzenia Nr 0151/165/07 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 września 2007 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Czerwionce-Leszczynach - można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (113 KB)

Zawiadomienie o udostępnieniu spisu wyborców

Zawiadomienie można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (56 KB)

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej

Komunikat z dnia 3 października 2007 r. o jednolitych numerach dla okręgowych list kandydatów na posłów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2007 r. - można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (39 KB)

Wykaz obwodów głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą

Wykaz można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (72 KB)

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Informację w sprawie dopisywania wyborcy niepełnosprawnego do spisu wyborców w obwodzie głosowania dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (62 KB)

Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Zarządzenie Nr 0151/165/07 z dnia 28 września 2007 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Czerwionce-Leszczynach - można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (94 KB)

Załącznik nr 1 do zarządzenia - Wykaz członków Obwodowej Komisji Nr 1 - można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (53 KB)
Załącznik nr 2 do zarządzenia - Wykaz członków Obwodowej Komisji Nr 2 - można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (54 KB)
Załącznik nr 3 do zarządzenia - Wykaz członków Obwodowej Komisji Nr 3 - można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (54 KB)
Załącznik nr 4 do zarządzenia - Wykaz członków Obwodowej Komisji Nr 4 - można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (54 KB)
Załącznik nr 5 do zarządzenia - Wykaz członków Obwodowej Komisji Nr 5 - można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (54 KB)
Załącznik nr 6 do zarządzenia - Wykaz członków Obwodowej Komisji Nr 6 - można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (54 KB)
Załącznik nr 7 do zarządzenia - Wykaz członków Obwodowej Komisji Nr 7 - można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (54 KB)
Załącznik nr 8 do zarządzenia - Wykaz członków Obwodowej Komisji Nr 8 - można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (54 KB)
Załącznik nr 9 do zarządzenia - Wykaz członków Obwodowej Komisji Nr 9 - można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (54 KB)
Załącznik nr 10 do zarządzenia - Wykaz członków Obwodowej Komisji Nr 10 - można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (54 KB)
Załącznik nr 11 do zarządzenia - Wykaz członków Obwodowej Komisji Nr 11 - można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (54 KB)
Załącznik nr 12 do zarządzenia - Wykaz członków Obwodowej Komisji Nr 12 - można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (54 KB)
Załącznik nr 13 do zarządzenia - Wykaz członków Obwodowej Komisji Nr 13 - można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (54 KB)
Załącznik nr 14 do zarządzenia - Wykaz członków Obwodowej Komisji Nr 14 - można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (54 KB)
Załącznik nr 15 do zarządzenia - Wykaz członków Obwodowej Komisji Nr 15 - można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (54 KB)
Załącznik nr 16 do zarządzenia - Wykaz członków Obwodowej Komisji Nr 16 - można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (54 KB)
Załącznik nr 17 do zarządzenia - Wykaz członków Obwodowej Komisji Nr 17 - można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (54 KB)
Załącznik nr 18 do zarządzenia - Wykaz członków Obwodowej Komisji Nr 18 - można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (54 KB)
Załącznik nr 19 do zarządzenia - Wykaz członków Obwodowej Komisji Nr 19 - można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (54 KB)
Załącznik nr 20 do zarządzenia - Wykaz członków Obwodowej Komisji Nr 20 - można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (54 KB)

Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Zarządzenie Nr 0151/159/07 z dnia 14 września 2007 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151/148/07 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w sprawie powołania Zespołu Wyborczego do obsługi administracyjnej obwodowych komisji wyborczych oraz organizacji i przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolietj Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (111 KB)

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (78 KB)

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej

Informację o okręgu wyborczym można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (120 KB)

Komunikat Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach

Informację o siedzibach i terminach dyżurów okręgowych komisji wyborczych można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (57 KB)

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej

Informację o warunkach w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu i do Senatu, zarządzonych na dzień 21 października 2007 r. można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (97 KB)

Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Zarządzenie Nr 0151/148/07 z dnia 10 września 2007 r. w sprawie powołania Zespołu wyborczego do obsługi administracyjnej obwodowych komisji wyborczych oraz organizacji i przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - można pobrać bezpośrednio ze strony w formacie Format PDF PDF (107 KB)

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Teresa Zawalska, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, pok. nr 16, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 429 59 21, e-mail: so.n@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje:

Marcjanna Niedobecka, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, al. św. Barbary 6, pok. nr 6, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 429 59 87, e-mail: bip@czerwionka-leszczyny.com.pl

Data wytworzenia: 2007.10.29
Data udostępnienia: 2007.10.29 12:05:54
Liczba odwiedzin strony: 20682 (ostatnie odwiedziny 2018.12.14 11:46:09)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny