Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Zarządzenia burmistrza z 2007 roku
Szukanie w serwisie
Strategia rozwoju
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2007 roku
Decyzje, opinie...
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Wybory
System informacji o środowisku

Zarządzenia burmistrza z 2008 roku

Zarządzenia burmistrza z 2006 roku

Zarządzenia burmistrza z 2005 roku

Zarządzenia burmistrza z 2004 roku

Zarządzenie Przedmiot
0151/237/2007 
z dnia 31.12.2007
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
0151/236/2007 
z dnia 28.12.2007
w sprawie powołania komisji d/s udzielania dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku
0151/235/2007 
z dnia 28.12.2007
w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2007 r. oraz w układzie wykonawczym budżetu
0151/234/2007 
z dnia 28.12.2007
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy i miasta na 2007 rok
0151/233/2007 
z dnia 28.12.2007
w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu na najem lokali użytkowych będących własnością Gminy Czerwionka-Leszczyny lub pozostających w jej dyspozycji
0151/232/2007 
z dnia 28.12.2007
w sprawie wysokości opłat za usługi cmentarne
0151/231/2007 
z dnia 28.12.2007
w sprawie zatwierdzenia do stosowania dowodów wpłat opłaty targowej
0151/230/2007 
z dnia 28.12.2007
w sprawie zasad pobierania należności z tytułu opłat targowych na placach targowych w dzielnicy Leszczyny oraz Czerwionka i innych miejscach na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, w tym w czasie trwania odpustów
0151/229/2007 
z dnia 28.12.2007
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Marii Jasiek - nauczycielce pełniącej zastępstwo za nieobecnego dyrektora Przedszkola w Bełku
0151/228/2007 
z dnia 28.12.2007
w sprawie wyznaczenia zestępstwa za nieobecnego dyrektora Przedszkola w Bełku
0151/227/2007 
z dnia 28.12.2007
w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
0151/226/2007 
z dnia 28.12.2007
w sprawie zatwierdzenia treści regulaminu Organizacyjnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
0151/225/2007 
z dnia 20.12.2007
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy i miasta na 2007 rok
0151/224/2007 
z dnia 17.12.2007
w sprawie wdrożenia w gminie systemu zarządzania środowiskowego
0151/223/2007 
z dnia 17.12.2007
w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2007 r. oraz w układzie wykonawczym budżetu
0151/222/2007 
z dnia 14.12.2007
w sprawie zbycia udziału w nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste na rzecz jej użytkownika wieczystego, wymiany działek wchodzących w skład nieruchomości wspólnej oraz sprostowania udziałów związanych z lokalami
0151/221/2007 
z dnia 14.12.2007
w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawców na realizację zadania: "Modernizacja Ośrodka Zdrowia w czerwionce - II etap"
0151/220/2007 
z dnia 14.12.2007
w sprawie oddania w dzierżawę unitu stomatologicznego stanowiącego mienie komunalnej
0151/219/2007 
z dnia 10.12.2007
w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2007 r. oraz w układzie wykonawczym budżetu
0151/218/2007 
z dnia 05.12.2007
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Gimnazjum Nr 2 w Czerwionce-Leszczynach
0151/217/2007 
z dnia 05.12.2007
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Gimnazjum Nr 6 w Czerwionce-Leszczynach
0151/216/2007 
z dnia 05.12.2007
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola Nr 11 w Czerwionce-Leszczynach
0151/215/2007 
z dnia 05.12.2007
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola Nr 8 w Czerwionce-Leszczynach
0151/214/2007 
z dnia 05.12.2007
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Szczejkowicach
0151/213/2007 
z dnia 05.12.2007
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Palowicach
0151/212/2007 
z dnia 05.12.2007
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 8 w Czerwionce-Leszczynach
0151/211/2007 
z dnia 05.12.2007
w sprawie uchylenia pełnomocnictw dla dyrektorów placówek oswiatowych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

 

poprzednia   następna

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Marcjanna Niedobecka, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, al. św. Barbary 6, pok. nr 6, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 429 59 87, e-mail: bip@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.25
Data udostępnienia: 2008.04.04 11:26:38
Liczba odwiedzin strony: 7700 (ostatnie odwiedziny 2019.02.12 13:04:32)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny