Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Zarządzenia burmistrza z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Strategia rozwoju
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2007 roku
Decyzje, opinie...
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Wybory
System informacji o środowisku

Zarządzenia burmistrza z 2006 roku

Zarządzenia burmistrza z 2005 roku

Zarządzenie Przedmiot
0151/159/2004
z dnia 30.12.2004
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny po nazwą: "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej; porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym; nauka, edukacja i wychowanie; działanie na rzecz osób niepełnosprawnych" oraz powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert, jej składu osobowego oraz Regulaminu Działania
0151/158/2004
z dnia 30.12.2004
w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy na zadanie: "Doradztwo finansowe, opracowanie montażu finansowego oraz przygotowanie dokumentacji zapewniającej uzyskanie pomocy finansowej na zadanie pod nazwą "Likwidacja ogrzewania piecowego" w dzielnicy Leszczyny"
0151/157/2004
z dnia 30.12.2004
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy i miasta na 2004 rok
0151/156/2004
z dnia 30.12.2004
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy i miasta na 2004 rok oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2004 rok
0151/155/2004
z dnia 21.12.2004
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy i miasta na 2004 rok
0151/154/2004
z dnia 20.12.2004
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do zbycia
0151/153/2004
z dnia 20.12.2004
w sprawie aktualizacji cen gruntów i naliczenia opłat za użytkowanie wieczyste
0151/152/2004
z dnia 13.12.2004
w sprawie dzierżawy gruntu pod uprawy rolne
0151/151/2004
z dnia 13.12.2004
w sprawie najmu pomieszczenia garażowego
0151/150/2004
z dnia 13.12.2004
w sprawie zmian w budżecie, w układzie wykonawczym budżetu gminy i miasta oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2004 rok
0151/149/2004
z dnia 6.12.2004
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy i miasta na 2004 rok
0151/148/2004
z dnia 1.12.2004
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego wobec nauczyciela kontraktowego mgr Katarzyny Adamiec-Kurcok
0151/147/2004
z dnia 1.12.2004
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego wobec nauczyciela kontraktowego mgr Izabeli Lipp-Zgryźniak
0151/146/2004
z dnia 30.11.2004
w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy na zadanie: "Utrzymanie przystanków autobusowych na terenie gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny w 2005 r."
0151/145/2004
z dnia 29.11.2004
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy i miasta oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2004 rok
0151/144/2004
z dnia 29.11.2004
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy i miasta na 2004 rok
0151/143/2004
z dnia 19.11.2004
w sprawie dzierżawy gruntu
0151/142/2004
z dnia 19.11.2004
w sprawie zmian w budżecie, w układzie wykonawczym budżetu gminy i miasta oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2004 rok
0151/141/2004
z dnia 17.11.2004
w sprawie prowadzenia zimowego utrzymania dróg w sezonie 2004/2005 na terenie gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny
0151/140/2004
z dnia 17.11.2004
w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu gminy i miasta na 2004 rok
0151/139/2004
z dnia 17.11.2004
w sprawie ustalenia stawek wywoławczych do przetargu na lokale użytkowe w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
0151/138/2004
z dnia 15.11.2004
w sprawie ustalenia i przyznania diet dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych nr 1 i nr 2 powołanych dla przeprowadzenia wyborów powszechnych członków Rady Dzielnicy Czerwionka Karolinka i sołtysa sołectwa Książenice w dniu 14 listopada 2004 r.
0151/137/2004
z dnia 8.11.2004
w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2005
0151/136/2004
z dnia 5.11.2004
w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Czerwionce-Leszczynach obr. Czerwionka
0151/135/2004
z dnia 5.11.2004
w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Czerwionce-Leszczynach obr. Dębieńsko
0151/134/2004
z dnia 3.11.2004
w sprawie powszechnej, przymusowej akcji odszczurzania na terenie gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny
0151/133/2004
z dnia 29.10.2004
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy i miasta na 2004 rok
0151/132/2004
z dnia 27.10.2004
w sprawie zmian w budżecie, w układzie wykonawczym budżetu gminy i miasta oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2004 rok
0151/131/2004
z dnia 22.10.2004
w sprawie zasad przeprowadzenia inwentaryzacji
0151/130/2004
z dnia 22.10.2004
w sprawie powołania zespołów spisowych
0151/129/2004
z dnia 18.10.2004
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy i miasta na 2004 rok
0151/128/2004
z dnia 15.10.2004
w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Czerwionce-Leszczynach obr. Leszczyny
0151/127/2004
z dnia 15.10.2004
w sprawie dzierżawy gruntu pod uprawy rolne
0151/126/2004
z dnia 15.10.2004
w sprawie odpłatnego korzystania z gruntów przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta
0151/125/2004
z dnia 15.10.2004
w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawców na zadania: "Wyposażenie świetlicy szkolnej w Gimnazjum w Bełku (nr B2-75-0063)", "Wyposażenie świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Książenicach (nr B2-75-0130)", "Wyposażenie klasy zerowej w Szkole Podstawowej w Książenicach (nr B2-75-0131)", "Wyposażenie świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Bełku (nr B2-75-0133)", "Wyposażenie świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Szczejkowicach (nr B2-75-0135)", "Wyposażenie świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Przegędzy (nr B2-75-0160)", "Wyposażenie klasy zerowej w Szkole Podstawowej w Przegędzy (nr B2-75-0161)"
0151/124/2004
z dnia 14.10.2004
w sprawie darowizny sprzętu pożarniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych
0151/123/2004
z dnia 13.10.2004
w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy na zadanie: "Dowóz uczniów do Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - "Szkoły Życia" - szkoły specjalnej dla dzieci i młodzieży upośledzonych w Rybniku w okresie od listopada do grudnia 2004 r."
0151/122/2004
z dnia 11.10.2004
w sprawie zwiększenia etatyzacji w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach
0151/121/2004
z dnia 11.10.2004
w sprawie sporządzenia spisu wyborców zamieszkałych na terenie dzielnicy Czerwionka Karolinka oraz sołectwa Książenice
0151/120/2004
z dnia 7.10.2004
w sprawie zmian w budżecie, w układzie wykonawczym budżetu gminy i miasta oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2004 rok
0151/119/2004
z dnia 6.10.2004
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy i miasta na 2004 rok
0151/118/2004
z dnia 6.10.2004
w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów Rady Dzielnicy Czerwionka Karolinka oraz sołtysa sołectwa Książenice
0151/117/2004
z dnia 5.10.2004
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej w drodze bezprzetargowej
0151/116/2004
z dnia 5.10.2004
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej w drodze bezprzetargowej
0151/115/2004
z dnia 30.09.2004
w sprawie zmian w budżecie, w układzie wykonawczym budżetu gminy i miasta oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2004 rok
0151/114/2004
z dnia 27.09.2004
w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy na zadania: "Remont nawierzchni ul. Szkolnej w sołectwie Palowice - wykonanie kanalizacji deszczowej", "Remont nawierzchni ulicy Ściegiennego w sołectwie Stanowice", "Remont nawierzchni ul. Szewczyka w dzielnicy Czuchów"
0151/113/2004
z dnia 22.09.2004
w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej
0151/112/2004
z dnia 20.09.2004
w sprawie wprowadzenia nowej instrukcji inwentaryzacyjnej
0151/111/2004
z dnia 14.09.2004
w sprawie zmian w budżecie, w układzie wykonawczym budżetu gminy i miasta oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2004 rok
0151/110/2004
z dnia 14.09.2004
w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy na zadania: "Przebudowa nawierzchni chodnika przy ul. Słowackiego w dzielnicy Czerwionka Centrum", "Przebudowa nawierzchni ulicy Leśnej w sołectwie Książenice", "Przebudowa nawierzchni ulicy Kołłątaja w dzielnicy Dębieńsko", "Przebudowa nawierzchni ulicy brzozowej w dzielnicy Leszczyny Osiedle", "Przebudowa nawierzchni ulicy Grabowej w dzielnicy Dębieńsko", "Przebudowa nawierzchni ulicy Ligonia w dzielnicy Leszczyny"
0151/109/2004
z dnia 14.09.2004
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
0151/108/2004
z dnia 14.09.2004
w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy zadania: Dowóz dzieci w dniach nauki szkolnej z terenu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny do Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - "Szkoły Życia" - szkoły specjalnej dla dzieci i młodzieży upośledzonych w Rybniku w roku szkolnym 2004/2005 (okres X-XII) realizowanego przez Wydział Edukacji
0151/107/2004
z dnia 9.09.2004
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy i miasta na 2004 rok
0151/106/2004
z dnia 9.09.2004
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy i miasta na 2004 rok
0151/105/2004
z dnia 9.09.2004
w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach dotyczącej zgłoszenia wniosku o dotację na zadanie pn.: "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w dzielnicy Czuchów w ul. Folwarcznej i ul. Granicznej" w ramach instrumentu "Fundusz na rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości" w ramach Programu Łagodzenia w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego
0151/104/2004
z dnia 1.09.2004
w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy usługi: "Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy w roku 2004 w kwocie 2 687 900 PLN"
0151/103/2004
z dnia 27.08.2004
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
0151/102/2004
z dnia 27.08.2004
w sprawie składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy na zadanie: "Wykonanie dokumentacji technicznej - budowlanej przebudowy nawierzchni ulicy Słonecznej wraz z odwodnieniem w sołectwie Książenice", "Wykonanie dokumentacji technicznej - budowlanej przebudowy nawierzchni ulicy Powstańców Śląskich wraz z odwodnieniem w dzielnicy Leszczyny Stare"
0151/101/2004
z dnia 25.08.2004
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy i miasta na 2004 rok
0151/100/2004
z dnia 16.08.2004
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do zbycia
0151/99/2004
z dnia 16.08.2004
w sprawie zmian w budżecie, w układzie wykonawczym budżetu gminy i miasta oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2004 rok
0151/98/2004
z dnia 16.08.2004
w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem byłej balneologii położonej w Czerwionce-Leszczynach obr. Czerwionka
0151/97/2004
z dnia 16.08.2004
w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Czerwionce-Leszczynach obr. Czuchów
0151/96/2004
z dnia 16.08.2004
w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie udziału wynoszącego 1/62 we współwłasności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Czerwionce-Leszczynach obr. Leszczyny z przeznaczeniem pod budowę kompleksu garażowego (obok stacji paliw)
0151/95/2004
z dnia 16.08.2004
w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Czerwionce-Leszczynach obr. Czerwionka
0151/94/2004
z dnia 16.08.2004
w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawców zadania: wyposażenie świetlicy szkolnej w Gimnazjum w Bełku - nr B2-75-0063, w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich
0151/93/2004
z dnia 12.08.2004
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
0151/92/2004
z dnia 10.08.2004
w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawców na zadanie pt.: "Poszerzenie nawierzchni jezdni - ulicy Woszczyckiej w sołectwie Palowice"
0151/91/2004
z dnia 10.08.2004
w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawców na zadanie pt.: "Przebudowa nawierzchni ulicy ks. Musiała w dzielnicy Leszczyny Stare"
0151/90/2004
z dnia 30.07.2004
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do zbycia
0151/89/2004
z dnia 30.07.2004
w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawców poszczególnych zadań dotyczących dowozu uczniów do szkół w roku szkolnym 2004/2005 (okres IX-XII) realizowanych przez Wydział Edukacji
0151/88/2004
z dnia 30.07.2004
w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawców na zadanie pt.: "Przebudowa nawierzchni i chodników przy ulicy Kolejowej w dzielnicy Czerwionka Karolinka wraz z budową fragmentu kanalizacji deszczowej"
0151/87/2004
z dnia 30.07.2004
w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawców na zadanie pt.: "Budowa ciągu pieszo-jezdnego od kościoła pw. Świętego Józefa Oblubieńca do cmentarza wraz z odwodnieniem i oświetleniem"
0151/86/2004
z dnia 30.07.2004
w sprawie zmian w budżecie, w układzie wykonawczym budżetu gminy i miasta oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2004 rok
0151/85/2004
z dnia 26.07.2004
w sprawie zmian w budżecie, w układzie wykonawczym budżetu gminy i miasta oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2004 rok
0151/84/2004
z dnia 26.07.2004
w sprawie wyznaczenia przedstawicieli gminy do jej reprezentowania w powstałych wspólnotach mieszkaniowych
0151/83/2004
z dnia 26.07.2004
w sprawie odpłatnego użytkowania części nieruchomości, zabudowanej lokalem "Sztygarka", położonym w Parku im. Furgoła
0151/82/2004
z dnia 26.07.2004
w sprawie odpłatnego użytkowania
0151/81/2004
z dnia 6.07.2004
w sprawie dzierżawy gruntu pod uprawy rolne
0151/80/2004
z dnia 6.07.2004
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do zbycia
0151/79/2004
z dnia 6.07.2004
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy i miasta na 2004 rok
0151/78/2004
z dnia 1.07.2004
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego wobec nauczyciela kontraktowego mgr Iwony Pozór
0151/77/2004
z dnia 1.07.2004
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego wobec nauczyciela kontraktowego mgr Dawida Klasik
0151/76/2004
z dnia 1.07.2004
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego wobec nauczyciela kontraktowego mgr Ryszarda Derechowski
0151/75/2004
z dnia 1.07.2004
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego wobec nauczyciela kontraktowego mgr Sylwii Zarzyckiej
0151/74/2004
z dnia 1.07.2004
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego wobec nauczyciela kontraktowego mgr Urszuli Krettek
0151/73/2004
z dnia 1.07.2004
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego wobec nauczyciela kontraktowego mgr Małgorzaty Mazur-Zając
0151/72/2004
z dnia 1.07.2004
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego wobec nauczyciela kontraktowego mgr Iwony Bartniczek
0151/71/2004
z dnia 1.07.2004
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego wobec nauczyciela kontraktowego mgr Lucyny Świder
0151/70/2004
z dnia 1.07.2004
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego wobec nauczyciela kontraktowego mgr Sabiny Kaczmarczyk
0151/69/2004
z dnia 1.07.2004
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego wobec nauczyciela kontraktowego mgr Izabeli Mróz
0151/68/2004
z dnia 1.07.2004
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego wobec nauczyciela kontraktowego mgr Jolanty Chorowski
0151/67/2004
z dnia 1.07.2004
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego wobec nauczyciela kontraktowego mgr Joanny Hachulla
0151/66/2004
z dnia 1.07.2004
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego wobec nauczyciela kontraktowego mgr Agnieszki Słupik
0151/65/2004
z dnia 1.07.2004
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego wobec nauczyciela kontraktowego mgr Tomasza Peikert
0151/64/2004
z dnia 1.07.2004
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego wobec nauczyciela kontraktowego mgr Małgorzaty Kempny-Lenartowicz
0151/63/2004
z dnia 1.07.2004
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego wobec nauczyciela kontraktowego mgr Danuty Buczek
0151/62/2004
z dnia 1.07.2004
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego wobec nauczyciela kontraktowego mgr Ewy Grzegorzyca
0151/61/2004
z dnia 30.06.2004
w sprawie odpłatnego użytkowania
0151/60/2004
z dnia 30.06.2004
w sprawie zmian w budżecie, w układzie wykonawczym budżetu gminy i miasta oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2004 rok
0151/59/2004
z dnia 30.06.2004
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy i miasta na 2004 rok
0151/58/2004
z dnia 28.06.2004
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny na 2004 r.
0151/57/2004
z dnia 22.06.2004
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy i miasta na 2004 rok
0151/56/2004
z dnia 21.06.2004
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do zbycia
0151/55/2004
z dnia 21.06.2004
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
0151/54/2004
z dnia 15.06.2004
w sprawie ogłoszenia konkursu pod hasłem "Najładniej zagospodarowany balkon"
0151/53/2004
z dnia 15.06.2004
w sprawie zmian w budżecie, w układzie wykonawczym budżetu gminy i miasta oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2004 rok
0151/52/2004
z dnia 1.06.2004
w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawców poszczególnych zadań inwestycyjnych realizowanych przez Wydział Inwestycji i Remontów
0151/51/2004
z dnia 1.06.2004
w sprawie zmian w budżecie, w układzie wykonawczym budżetu gminy i miasta oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2004 rok
0151/50/2004
z dnia 1.06.2004
w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru dostawców na zadanie pt.: "Dostawa elementów betonowych na place budów na terenie gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny"
0151/49/2004
z dnia 1.06.2004
w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawców zadania: "Wykonanie dokumentacji technicznej remontu nawierzchni ulicy Ligonia wraz z instalacją wodociągową znajdującą się w pasie drogowym w dzielnicy Leszczyny Osiedle"
0151/48/2004
z dnia 1.06.2004
w sprawie wyznaczenia z ramienia gminy i miasta osób do Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
0151/47/2004
z dnia 31.05.2004
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy i miasta na 2004 rok
0151/46/2004
z dnia 26.05.2004
w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawców poszczególnych zadań remontowych realizowanych przez Wydział Inwestycji i Remontów
0151/45/2004
z dnia 26.05.2004
w sprawie zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym budżetu gminy i miasta na 2004 rok
0151/44/2004
z dnia 26.05.2004
w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego na wybór agenta emisji obligacji komunalnych gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny oraz powołania Komisji Przetargowej
0151/43/2004
z dnia 20.05.2004
w sprawie zwiększenia etatyzacji w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach
0151/42/2004
z dnia 20.05.2004
w sprawie najmu pomieszczenia garażowego
0151/41/2004
z dnia 17.05.2004
w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach
0151/40/2004
z dnia 13.05.2004
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
0151/39/2004
z dnia 12.05.2004
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do zbycia
0151/38/2004
z dnia 11.05.2004
w sprawie zmian w budżecie, w układzie wykonawczym budżetu gminy i miasta oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2004 rok
0151/37/2004
z dnia 6.05.2004
w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
0151/36/2004
z dnia 6.05.2004
w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawców na zadanie: "Utrzymanie bieżące targowiska przy ul. 3 Maja w dzielnicy Czerwionka"
0151/35/2004
z dnia 30.04.2004
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy i miasta na 2004 rok
0151/34/2004
z dnia 26.04.2004
w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawców na zadania: "Wykonanie dokumentacji technicznej - budowlanej przebudowy nawierzchni ulicy Polnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w sołectwie Przegędza", "Wykonanie dokumentacji technicznej - budowlanej przebudowy nawierzchni ulicy Wiejskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej w sołectwie Szczejkowice", "Wykonanie dokumentacji technicznej - budowlanej przebudowy nawierzchni ulicy Brzozowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w dzielnicy Leszczyny Osiedle", "Wykonanie dokumentacji technicznej - uproszczonej przebudowy nawierzchni ulicy Ściegiennego wraz z odwodnieniem w sołectwie Stanowice", "Wykonanie dokumentacji technicznej - uproszczonej przebudowy nawierzchni ulicy Grabowej wraz z odwodnieniem w dzielnicy Dębieńsko"
0151/33A/2004
z dnia 26.04.2004
w sprawie darowizny ruchomego mienia komunalnego
0151/33/2004
z dnia 26.04.2004
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy i miasta na 2004 rok
0151/32/2004
z dnia 21.04.2004
w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy zadania: "Wykonanie dokumentacji technicznej ocieplenia budynków oraz instalacji wewnętrznej c.o. w Leszczynach dla zadania inwestycyjnego pn. Likwidacja ogrzewania piecowego w centrum Leszczyn"
0151/31/2004
z dnia 20.04.2004
w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawców na zadania: "Wykonanie dokumentacji technicznej - budowlanej przebudowy nawierzchni ulicy Kolejowej wraz z kanalizacją deszczową w dzielnicy Czerwionka Karolinka", "Wykonanie dokumentacji technicznej - budowlanej przebudowy nawierzchni ulicy Rybnickiej-bocznej wraz z kanalizacją deszczową w dzielnicy Leszczyny Osiedle", "Wykonanie dokumentacji technicznej - budowlanej przebudowy nawierzchni ulicy Szyb Zachodni wraz z kanalizacją deszczową w dzielnicy Czuchów”
0151/30/2004
z dnia 20.04.2004
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy i miasta na 2004 rok
0151/29/2004
z dnia 20.04.2004
w sprawie darowizny ruchomego mienia komunalnego
0151/28/2004
z dnia 6.04.2004
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do zbycia
0151/27/2004
z dnia 31.03.2004
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach
0151/26/2004
z dnia 29.03.2004
w sprawie zmian w budżecie, w układzie wykonawczym budżetu gminy i miasta oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2004 rok
0151/25/2004
z dnia 29.03.2004
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny na 2004 r.
0151/24/2004
z dnia 24.03.2004
w sprawie zmian w harmonogramie realizacji wydatków budżetu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny w I kwartale 2004 r.
0151/23/2004
z dnia 23.03.2004
w sprawie najmu pomieszczenia garażowego
0151/22/2004
z dnia 23.03.2004
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia
0151/21/2004
z dnia 23.03.2004
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy i miasta na 2004 rok
0151/20/2004
z dnia 19.03.2004
w sprawie nieodpłatnego przekazania węzła cieplnego w budynku Przedszkola nr 3 w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Mostowej 3
0151/19/2004
z dnia 19.03.2004
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy i miasta na 2004 rok
0151/18/2004
z dnia 9.03.2004
w sprawie zmian w budżecie, w układzie wykonawczym budżetu gminy i miasta oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2004 rok
0151/17/2004
z dnia 2.03.2004
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do zbycia
0151/16/2004
z dnia 2.03.2004
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny na 2004 r.
0151/15/2004
z dnia 2.03.2004
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2004 r.
0151/14/2004
z dnia 2.03.2004
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy i miasta na 2004 r.
0151/13/2004
z dnia 16.02.2004
w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny ograniczonym prawem rzeczowym użytkowania
0151/12/2004
z dnia 16.02.2004
w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy zadania: "Dostawa samochodu osobowego dla Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny"
0151/11/2004
z dnia 13.02.2004
w sprawie dzierżawy gruntu
0151/10/2004
z dnia 13.02.2004
w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej dla prezesów spółek prawa handlowego
0151/9/2004
z dnia 9.02.2004
w sprawie przekazania w pozostałe koszty operacyjne Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach kwoty nieściągalnej zaległości czynszowej
0151/8/2004
z dnia 4.02.2004
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego wobec nauczyciela kontraktowego mgr Ewy Skorupa
0151/7/2004
z dnia 29.01.2004
w sprawie obniżenia czynszu z tytułu dzierżawy gruntu
0151/6/2004
z dnia 29.01.2004
w sprawie obniżenia czynszu z tytułu dzierżawy gruntu
0151/5/2004
z dnia 29.01.2004
w sprawie zatwierdzenia planu sprzedaży mieszkań w 2004 r.
0151/4/2004
z dnia 29.01.2004
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej w drodze rokowań
0151/3/2004
z dnia 29.01.2004
w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę budynku położonego w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Szkolnej
0151/2/2004
z dnia 26.01.2004
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego wobec nauczyciela kontraktowego mgr Małgorzaty Klasik
0151/1/2004
z dnia 22.01.2004
w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy zadania: "Wykonanie dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bełk i Palowice"

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Marcjanna Niedobecka, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, al. św. Barbary 6, pok. nr 6, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 429 59 87, e-mail: bip@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2006.02.07
Data udostępnienia: 2006.02.07 11:53:29
Liczba odwiedzin strony: 2916 (ostatnie odwiedziny 2020.01.18 01:26:54)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny