Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Zarządzenia burmistrza z 2006 roku
Szukanie w serwisie
Strategia rozwoju
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2007 roku
Decyzje, opinie...
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Wybory
System informacji o środowisku

Zarządzenia burmistrza z 2005 roku

Zarządzenia burmistrza z 2004 roku

Zarządzenie Przedmiot

0151/150/2006
z dnia 31.10.2006

w sprawie zatwierdzenia "Planu audytu wewnętrznego na rok 2007"

0151/149/2006
z dnia 31.10.2006

w sprawie prowadzenia zimowego utrzymania dróg w sezonie 2006/2007 na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

0151/148/2006
z dnia 31.10.2006

w sprawie udzielenia dnia wolnego od pracy za święto 11 listopada 2006 r.

0151/147/2006
z dnia 31.10.2006

w sprawie zmian w zakładowym planie kont w Urzędzie Gminy i Miasta

0151/146/2006
z dnia 31.10.2006

w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2006 r. oraz w układzie wykonawczym budżetu

0151/145/2006
z dnia 31.10.2006

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy i miasta na 2006 rok

0151/144/2006
z dnia 20.10.2006

w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2006 r. oraz w układzie wykonawczym budżetu

0151/143/2006
z dnia 18.10.2006

W związku z otrzymaniem Upoważnienia Pani Sekretarz z dniem 25.10 br., Zarządzenie Burmistrza Nr 0151/143/2006 z dnia 18.10.2006 przeniesiono pod pozycję 148

0151/142/2006
z dnia 11.10.2006

w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawców na realizację zadania "Dostawa wyposażenia klubu młodzieżowego w budynku LKS BEŁK"

0151/141/2006
z dnia 11.10.2006

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

0151/140/2006
z dnia 09.10.2006

w sprawie obowiązku złożenia przez pracowników samorządowych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oświadczenia o wykonywaniu zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które są wykonywane w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnienie podejrzenie o stronniczość lub interesowność

0151/139/2006
z dnia 09.10.2006

w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy usługi "Udzielenie w roku 2006 kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 3 432 000 PLN"

0151/138/2006
z dnia 05.10.2006

w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawców na realizację zadania: "Dostawa wapna nawozowego bez opakowania wraz z transportem pod wskazany adres"

0151/137/2006
z dnia 02.10.2006

w sprawie dzierżawy gruntu

0151/136/2006
z dnia 29.09.2006

w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2006 r. oraz w układzie wykonawczym budżetu

0151/135/2006
z dnia 29.09.2006

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy i miasta na 2006 rok

0151/134/2006
z dnia 28.09.2006

w sprawie dzierżawy terenu składającego się z części działki 2882/68 o powierzchni 3,07 ha

0151/133/2006
z dnia 26.09.2006

w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy na zadanie: "Remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Leszczynach wraz z adaptacją pomieszczeń gospodarczych na potrzeby kotłowni węglowej"

0151/132/2006
z dnia 22.09.2006

w sprawie powszechnej, przymusowej akcji odszczurzania na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

0151/131/2006
z dnia 18.09.2006

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu obrony cywilnej w magazynie Gminy i Miasta

0151/130/2006
z dnia 18.09.2006

w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2006 r. oraz w układzie wykonawczym budżetu

0151/129/2006
z dnia 18.09.2006

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

0151/128/2006
z dnia 18.09.2006

w sprawie użyczenia terenów

0151/127/2006
z dnia 13.09.2006

w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja

0151/126/2006
z dnia 13.09.2006

w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Czerwionce-Leszczynach obr.Czerwionka

0151/125/2006
z dnia 13.09.2006

w sprawie organizacji, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy na zadanie: "Dostawa wyposażenia świetlicy wiejskiej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej"

0151/124/2006
z dnia 06.09.2006

w sprawie zwiększenia etatyzacji w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach

0151/123/2006
z dnia 06.09.2006

w sprawie ustalenia wzorów materiałów do projektu budżetu na rok 2007

0151/122/2006
z dnia 06.09.2006

w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2006 r. oraz w układzie wykonawczym budżetu

0151/121/2006
z dnia 01.09.2006

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej w drodze bezprzetargowej

0151/120/2006
z dnia 01.09.2006

w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków stałej Komisji Przetargowej dla wyboru dostawcy na realizację zadania: "Dostawa betonowych elementów drogowych z wibroprasy na place budów na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny"

0151/119/2006
z dnia 01.09.2006

w sprawie powołania Zespołu Wyborczego do obsługi administracyjnej obwodowych komisji wyborczych oraz Miejskiej Komisji Wyborczej w Czerwionce-Leszczynach

0151/118/2006
z dnia 30.08.2006

w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2006 r. oraz w układzie wykonawczym budżetu

0151/117/2006
z dnia 30.08.2006

w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy na zadanie: "Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Czerwionce"

0151/116/2006
z dnia 24.08.2006

w sprawie zgody na podjęcie działań związanych z przedłużeniem powierzenia stanowiska dyrektora panu mgr Jackowi Wowra - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Stanowicach

0151/115/2006
z dnia 24.08.2006

w sprawie zgody na podjęcie działań związanych z przedłużeniem powierzenia stanowiska dyrektora panu mgr Aleksandrowi Pyszny - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 8 w Czerwionce-Leszczynach

0151/114/2006
z dnia 24.08.2006

w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2006 r. oraz w układzie wykonawczym budżetu

0151/113/2006
z dnia 24.08.2006

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za pierwsze półrocze 2006 roku

0151/112/2006
z dnia 10.08.2006

w  sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2006 r. oraz w układzie wykonawczym budżetu

0151/111/2006
z dnia 09.08.2006

w sprawie powołania komisji kontrolującej i oceniającej realizację zadań zleconych w ramach udzielonych dotacji na zadania z zakresu pomocy społecznej

0151/110/2006
z dnia 08.08.2006

w sprawie określenia procedury procesu opracowania i składania wniosków o pozyskanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych

0151/109/2006
z dnia 03.08.2006
w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2006 r. oraz w układzie wykonawczym budżetu

0151/108/2006
z dnia 3.08.2006

w sprawie składu służby stałego dyżuru w przypadku wprowadzenia wyższych stanów gotowosci obronnej państwa w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

art.20 ust. z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych Dz.U. z 2006 r. Nr 104 poz.708

0151/107/2006
z dnia 31.07.2006

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

0151/106/2006
z dnia 26.07.2006

w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2006 r. oraz w układzie wykonawczym budżetu

0151/105/2006
z dnia 18.07.2006

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 5 w Bełku

0151/104/2006
z dnia 18.07.2006

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 4 w Czerwionce-Leszczynach

0151/103/2006
z dnia 18.07.2006

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 3 w Czerwionce-Leszczynach

0151/102/2006
z dnia 18.07.2006

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 2 w Czerwionce-Leszczynach

0151/101/2006
z dnia 18.07.2006

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 w Czerwionce-Leszczynach

0151/100/2006
z dnia 18.07.2006

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Książenicach

0151/99/2006
z dnia 18.07.2006

w sprawie powołania członków sądu konkursowego oceniającego prace konkursowe przygotowane przez studentów Politechniki Śląskiej w Gliwicach pt. "Koncepcja Urbanistyczno-Architektonicza terenów położonych w Leszczynach pomiędzy ulicą M.Konopnickiej a ulica Dworcową" 

0151/98/2006
z dnia 18.07.2006

w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2006 r. oraz w układzie wykonawczym budżetu

0151/97/2006
z dnia 14.07.2006

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach

0151/96/2006
z dnia 11.07.2006

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy i miasta na 2006 rok

0151/95/2006
z dnia 05.07.2006

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego wobec nauczyciela kontraktowego mgr Anny Zielosko

0151/94/2006
z dnia 05.07.2006

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego wobec nauczyciela kontraktowego mgr Katarzyny Świder

0151/93/2006
z dnia 05.07.2006

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego wobec nauczyciela kontraktowego mgr Anny Świder

0151/92/2006
z dnia 05.07.2006

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego wobec nauczyciela kontraktowego mgr Barbary Domżoł

0151/91/2006
z dnia 05.07.2006

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego wobec nauczyciela kontraktowego mgr Aleksandry Bluszcz

0151/90/2006
z dnia 05.07.2006

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego wobec nauczyciela kontraktowego mgr Aliny Dubec

0151/89/2006
z dnia 05.07.2006

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego wobec nauczyciela kontraktowego mgr Sabiny Laskowskiej

0151/88/2006
z dnia 05.07.2006

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego wobec nauczyciela kontraktowego mgr Agaty Chudyka

0151/87/2006
z dnia 05.07.2006

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego wobec nauczyciela kontraktowego mgr Ewy Inglot

0151/86/2006
z dnia 05.07.2006

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego wobec nauczyciela kontraktowego mgr Iwony Krzyżowskiej

0151/85/2006
z dnia 05.07.2006

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego wobec nauczyciela kontraktowego mgr Agnieszki Frank

0151/84/2006
z dnia 05.07.2006

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego wobec nauczyciela kontraktowego inż. Marcina Gorzawskiego

0151/83/2006
z dnia 05.07.2006

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego wobec nauczyciela kontraktowego mgr Beaty Kotyczka

0151/82/2006
z dnia 05.07.2006

w sprawie dzierżawy gruntu

0151/81/2006
z dnia 05.07.2006

w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2006 r. oraz w układzie wykonawczym budżetu

0151/80/2006
z dnia 03.07.2006

w sprawie zaopatrzenia pracowników Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w wodę mineralną

0151/79/2006
z dnia 03.07.2006

w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej

0151/78/2006
z dnia 03.07.2006

w sprawie sposobu gospodarowania składnikami majątku ruchomego

0151/77/2006
z dnia 30.06.2006

w sprawie zatrudnienia Pana mgr inż. arch. Leonarda Pióreckiego na stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach

0151/76/2006
z dnia 30.06.2006

w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy na zadanie: dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w okresie roku szkolnego 2005/2006

0151/75/2006
z dnia 30.06.2006

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego wobec nauczyciela kontraktowego pani Joanny Wolny

0151/74/2006
z dnia 28.06.2006

w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy na zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy boiska do piłki nożnej dla LKS DĄB Dębieńsko wraz z zapleczem

0151/73/2006
z dnia 28.06.2006

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego wobec nauczyciela kontraktowego mgr Joanny Pluta

0151/72/2006
z dnia 28.06.2006

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego wobec nauczyciela kontraktowego ks. Dariusza Antoniewicza

0151/71/2006
z dnia 28.06.2006

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego wobec nauczyciela kontraktowego mgr Justyny Jarskiej

0151/70/2006
z dnia 28.06.2006

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego wobec nauczyciela kontraktowego mgr Joanny Latacz

0151/69/2006
z dnia 28.06.2006

w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2006 r.

0151/68/2006
z dnia 28.06.2006

w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2006 r. oraz w układzie wykonawczym budżetu

0151/67/2006
z dnia 28.06.2006

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy i miasta na 2006 rok

0151/66/2006
z dnia 26.06.2006

w sprawie użyczenia terenów

0151/65/2006
z dnia 26.06.2006

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

0151/64/2006
z dnia 26.06.2006

w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny stałego dyżuru

art.20 ust. z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych Dz.U. z 2006 r. Nr 104 poz.708

0151/63/2006
z dnia 20.06.2006

w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2006 r. oraz w układzie wykonawczym budżetu

0151/62/2006
z dnia 13.06.2006

w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Książenicach

0151/61/2006
z dnia 08.06.2006

w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2006 r. oraz w układzie wykonawczym budżetu

0151/60/2006
z dnia 07.06.2006

w sprawie ogłoszenia konkursu pod hasłem "Estetyczne zagospodarowanie ogrodów"

0151/59/2006
z dnia 07.06.2006

w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy na zadanie: "Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny"

0151/58/2006
z dnia 05.06.2006

w sprawie powołania komisji d/s udzielania dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
i nie działających w celu osiągnięcia zysku

0151/57/2006
z dnia 05.06.2006

w sprawie zobowiązania zarządów i użytkowników urządzeń zabawowych oraz rekreacyjno-sportowych usytuowanych w miejscach stanowiących własność komunalną do dbałości o ich właściwy stan techniczny
i poddawaniu ich okresowym kontrolom

0151/56/2006
z dnia 30.05.2006

w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy usługi: "Udzielenie w roku 2006 kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 2.425.493 PLN"

0151/55/2006
z dnia 30.05.2006

w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy na zadania:

  1. Doraźne zabezpieczenie obiektów zabytkowych - Zameczek w Czerwionce
  2. Roboty remontowe w budynku UGiM Zameczek w Czerwionce - remont sanitariów
  3. Adaptacja pomieszczeń "Zameczku" w Leszczynach na placówkę opiekuńczo wychowawczą wsparcia dziennego

0151/54/2006
z dnia 30.05.2006

w sprawie modernizacji budynku i parkingu dla potrzeb świetlicy wiejskiej w Palowicach

0151/53/2006
z dnia 30.05.2006

w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2006 r. oraz w układzie wykonawczym budżetu

0151/52/2006
z dnia 30.05.2006

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy i miasta na 2006 rok
0151/51/2006
z dnia 25.05.2006
w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej
dla wyboru wykonawcy na realizację zadania "Dostawa wraz z montażem wiat na przystanki autobusowe
w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny"
0151/50/2006
z dnia 23.05.2006
w sprawie udzielenia dnia wolnego
0151/49/2006
z dnia 16.05.2006
w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2006 rok oraz w układzie wykonawczym budżetu
0151/48/2006
z dnia 11.05.2006
w sprawie nabycia udziałów w Gazecie Lokalnej "Kurier" Spółka z o.o. w Czerwionce-Leszczynach
0151/47/2006
z dnia 11.05.2006
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Czerwionce-Leszczynach
0151/46/2006
z dnia 09.05.2006
w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy na zadanie "Adaptacja pomieszczeń na klub młodzieżowy oraz wykonanie
0151/45/2006
z dnia 08.05.2006
w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2006 rok oraz w układzie wykonawczym budżetu
0151/44/2006
z dnia 28.04.2006
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy i miasta na 2006 rok
0151/43/2006
z dnia 28.04.2006
w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2006 rok oraz w układzie wykonawczym budżetu
0151/42/2006
z dnia 21.04.2006
w sprawie powołania komisji kontrolującej i oceniającej realizację zadań zleconych w ramach uzyskanych dotacji na zadania z zakresu pożytku publicznego
0151/41/2006
z dnia 21.04.2006
w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2006 rok oraz w układzie wykonawczym budżetu
0151/40/2006
z dnia 21.04.2006
w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu
Szkół Nr 5 w Bełku
0151/39/2006
z dnia 21.04.2006
w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu
Szkół Nr 4 w Czerwionce-Leszczynach
0151/38/2006
z dnia 21.04.2006
w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu
Szkół Nr 3 w Czerwionce-Leszczynach
0151/37/2006
z dnia 21.04.2006
w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu
Szkół Nr 2 w Czerwionce-Leszczynach
0151/36/2006
z dnia 21.04.2006
w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu
Szkół Nr 1 w Czerwionce-Leszczynach
0151/35/2006
z dnia 31.03.2006
w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy na wykonanie zadania "Ocena aktualności planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny"
0151/34/2006
z dnia 31.03.2006
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
0151/33/2006
z dnia 31.03.2006
w sprawie zatrudnienia Pana mgr inż. arch. Leonarda Pióreckiego na stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
0151/32/2006
z dnia 31.03.2006
w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów zespołów szkół w Czerwionce-Leszczynach
0151/31/2006
z dnia 29.03.2006
w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2006 rok oraz w układzie wykonawczym budżetu
0151/30/2006
z dnia 27.03.2006
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy i miasta na 2006 rok

0151/29/2006
z dnia 22.03.2006

w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2006 rok oraz w układzie wykonawczym budżetu
0151/28/2006
z dnia 07.03.2006
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do zbycia
0151/27/2006
z dnia 07.03.2006
w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2006 rok oraz w układzie wykonawczym budżetu
0151/26/2006
z dnia 06.03.2006
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego wobec nauczyciela kontraktowego mgr Moniki Kowalczyk-Bobrek
0151/25/2006
z dnia 06.03.2006
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla fragmentu obejmującego obszar w rejonie ul. Pierchały w dzielnicy Leszczyny Stare
0151/24/2006
z dnia 06.03.2006
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla fragmentu obejmującego obszar w rejonie ul. Pierchały w dzielnicy Leszczyny Stare
0151/23/2006
z dnia 02.03.2006
w sprawie opracowania planu operacyjnego funkcjonowania Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny
0151/22/2006
z dnia 01.03.2006
w sprawie dzierżawy terenu składającego się z działek 2882/68 i 2883/68 o łącznej powierzchni 6,6257 ha
0151/21/2006
z dnia 27.02.2006
w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2006 rok oraz w układzie wykonawczym budżetu
0151/20/2006
z dnia 27.02.2006
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy i miasta na 2006 rok
0151/19/2006
z dnia 20.02.2006
w sprawie dzierżawy terenu składającego się z części działek 165,166,167 o łącznej powierzchni 6,0 ha
0151/18/2006
z dnia 17.02.2006
w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych gminy, wprowadzonego Zarządzenia nr 0151/154/2005 z dnia 29 listopada 2005 r. burmistrza gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny
0151/17/2006
z dnia 09.02.2006
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy i miasta na 2006 rok
0151/16/2006
z dnia 08.02.2006
w sprawie likwidacji zużytego mienia ruchomego pozostałego po ZOZ-ie Czerwionka-Leszczyny
0151/15/2006
z dnia 02.02.2006
w sprawie ustalenia stawek czynszu w mieszkaniowym zasobie gminy
0151/14/2006
z dnia 02.02.2006
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej w drodze bezprzetargowej
0151/13/2006
z dnia 02.02.2006
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2006r.
0151/12/2006
z dnia 02.02.2006
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2006 r.
0151/11/2006
z dnia 02.02.2006
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy i miasta na 2006r.
0151/10/2006
z dnia 23.01.2006
w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków stałej Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawców na realizację zadań inwestycyjno-remontowych realizowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej w pasie drogowym dróg
0151/9/2006
z dnia 23.01.2006
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do zbycia
0151/8/2006
z dnia 23.01.2006
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej w drodze bezprzetargowej
0151/7/2006
z dnia 23.01.2006
 w sprawie dzierżawy gruntu pod uprawy rolne
0151/6/2006
z dnia 23.01.2006
 w sprawie dzierżawy gruntu pod uprawy rolne
0151/5/2006
z dnia 18.01.2006
w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego gruntów gminnych na terenie gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny
0151/4/2006
z dnia 18.01.2006
w sprawie dzierżawy gruntu
0151/3/2006
z dnia 16.01.2006
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Przegędzy 
0151/2/2006
z dnia 16.01.2006
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola nr 6 w Czerwionce-Leszczynach 
0151/1/2006
z dnia 16.01.2006
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi gimnazjum nr 4 w Czerwionce-Leszczynach 

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Marcjanna Niedobecka, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, al. św. Barbary 6, pok. nr 6, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 429 59 87, e-mail: bip@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2006.11.22
Data udostępnienia: 2006.11.22 14:02:15
Liczba odwiedzin strony: 4676 (ostatnie odwiedziny 2018.12.08 22:17:41)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny