Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Plany i programy
Szukanie w serwisie
Strategia rozwoju
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2007 roku
Decyzje, opinie...
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Wybory
System informacji o środowisku
 1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2008 r.
 2. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2008 r.
 3. Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Czerwionka-Leszczyny
 4. Wieloletni program inwestycyjny Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2007-2012
 5. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2007 rok
 6. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2007 rok
 7. Inwestycje planowane do realizacji w 2007 r.
 8. Wieloletni program inwestycyjny Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2007-2009.
 9. Plan audytu wewnętrznego na rok 2007 .
 10. Plan Rozwoju Sołectwa Stanowice.
 11. Plan Rozwoju Sołectwa Szczejkowice.
 12. Plan Rozwoju Sołectwa Palowice.
 13. Plan Rozwoju Sołectwa Bełk.
 14. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Czerrwionka-Leszczyny na 2006 rok
 15. Strategia rozwiązywania problemów społecznych w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny na lata 2006-2015.
 16. Wieloletni program inwestycyjny Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2006-2008.
 17. Plan audytu wewnętrznego na rok 2006.
 18. Program współpracy gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz parafiami Kościoła Rzymskokatolickiego i innych kościołów czy związków wyznaniowych na rok 2006 w zakresie realizacji zadań publicznych określonych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 19. Program inwestycyjny oraz remontów i modernizacji dróg gminnych na lata 2005-2007.
 20. Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
 21. Program ograniczenia niskiej emisji dla gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny.
 22. Plan audytu wewnętrznego na rok 2005.
 23. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny na 2005 rok.
 24. Program współpracy organów gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz parafiami Kościoła Rzymskokatolickiego i innych kościołów czy związków wyznaniowych na rok 2005 w zakresie realizacji zadań publicznych określonych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 25. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
 26. Program inwestycyjny oraz remontów i modernizacji dróg gminnych na lata 2004-2006.
 27. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny na 2004 rok.
 28. Program inwestycyjny oraz remontów i modernizacji dróg gminnych na lata 2003-2005.
 29. Program współpracy organów gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz parafiami Kościoła Rzymskokatolickiego i innych kościołów czy związków wyznaniowych na rok 2004 w zakresie realizacji zadań publicznych określonych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 30. Program Ochrony Środowiska Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
 31. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny na 2003 rok.
 32. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu PWiK Spółki z o. o. w Czerwionce-Leszczynach na lata 2003-2005.
 33. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Uchwała nr IX/78/2002 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26.09.2002 w sprawie miejscowego zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - dokument można pobrać w formacie Format PDF PDF (188 KB).
  Uchwała nr XLIV/380/06 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24.03.2006 w sprawie miejscowego plau zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla fragmentu obejmującego obszar w rejonie ul. Pierchały w dzielnicy Leszczyny Stare - można pobrać w formacie Format PDF PDF (157 KB).
  Załącznik nr 1 do uchwały można pobrać w formacie Format PDF PDF (1,9 MB).
  Załącznik nr 2 do uchwały można pobrać w formacie Format PDF PDF (74 KB).
  Załącznik nr 3 do uchwały można pobrać w formacie Format PDF PDF (70 KB).

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Marcjanna Niedobecka, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, al. św. Barbary 6, pok. nr 6, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (0 32) 429 59 87, e-mail: bip@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2008.02.08
Data udostępnienia: 2008.02.08 12:25:38
Liczba odwiedzin strony: 11298 (ostatnie odwiedziny 2019.01.16 15:34:17)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny