Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Uchwały Rady Miejskiej z 2003 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2007 roku
Sprawozdania

Uchwała nr VI/18/2003 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27.02.2003 w sprawie przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu PWiK Spółki z o.o. w Czerwionce-Leszczynach na lata 2003-2005

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2002 r. nr 72 poz. 747 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach postanawia:

§1

Przyjąć wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu PWiK Spółki z o. o. w Czerwionce-Leszczynach na lata 2003-2005, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Zobowiązać Zarząd PWiK Czerwionka-Leszczyny Spółka z o. o. do:

  1. dołączenia każdorazowo do wniosku o zatwierdzenie taryf, szczegółowego planu modernizacji na dany rok obowiązywania taryf,
  2. rozszerzenia zakresu zadań modernizacyjnych i rozwojowych wynikających z planu, o którym mowa wyżej, w przypadku zabezpieczenia w budżecie gminy i miasta środków finansowych na ten cel.

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny oraz zarządowi PWiK Czerwionka-Leszczyny Spółka z o. o.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr VI/18/2003

Załącznik można pobrać bezpośrednio ze strony w formatach: Format MS Word DOC (83 KB), Format RTF RTF (56 KB) lub Format PDF PDF (74 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Kazimiera Gorzawska, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, pok. nr 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 431 27 96 w. 35, e-mail: br@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2003.02.27
Data udostępnienia: 2006.03.09 16:31:02
Liczba odwiedzin strony: 1679 (ostatnie odwiedziny 2018.12.14 05:17:29)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny