Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Zarządzenia burmistrza z 2005 roku
Szukanie w serwisie
Strategia rozwoju
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2007 roku
Decyzje, opinie...
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Wybory
System informacji o środowisku

Zarządzenie nr 0151/20/2005 burmistrza gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22.02.2005 w sprawie zatwierdzenia "Planu audytu wewnętrznego na rok 2005"

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 35f ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 26.11.1998 o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego (Dz. U. nr 111, poz. 973), postanawiam, co następuje:

§1

Zatwierdzam "Plan audytu wewnętrznego na rok 2005" stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam pełnomocnikowi do spraw audytu i kontroli finansowej.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do zarządzenia nr 0151/20/2005

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (226 KB).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Andrzej Wącirz, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, al. św. Barbary 6, pok. nr 6, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 431 32 30, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2005.02.22
Data udostępnienia: 2006.03.09 16:14:01
Liczba odwiedzin strony: 1376 (ostatnie odwiedziny 2019.01.11 21:13:59)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny