Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Uchwały Rady Miejskiej z 2004 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2007 roku
Sprawozdania

Uchwała nr XXVII/234/2004 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29.12.2004 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26.10.1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U z 2002 r. nr 147 poz. 1231 z późn. zm.), Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach postanawia:

§1

Przyjąć Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny na 2005 rok, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta oraz w prasie lokalnej.

Załącznik do uchwały nr XXVII/234/2004

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (50 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Kazimiera Gorzawska, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, pok. nr 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 431 27 96 w. 35, e-mail: br@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2004.12.29
Data udostępnienia: 2006.03.09 16:31:09
Liczba odwiedzin strony: 1396 (ostatnie odwiedziny 2019.01.13 04:19:36)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny