Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Szukanie w serwisie

Zarządzenia burmistrza z 2006 roku

Zarządzenia burmistrza z 2005 roku

Zarządzenia burmistrza z 2004 roku

Zarządzenie Przedmiot
0151/210/2007 
z dnia 30.11.2007
w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2007 r. oraz w układzie wykonawczym budżetu
0151/209/2007 
z dnia 30.11.2007
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy i miasta na 2007 rok
0151/208/2007 
z dnia 28.11.2007
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Czerwionce-Leszczynach, ul. Wolności 11
0151/207/2007 
z dnia 28.11.2007
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - młodszy referent w Wydziale Finansowo-Budżetowym
0151/206/2007 
z dnia 23.11.2007
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
0151/205/2007 
z dnia 23.11.2007
w sprawie przedłużenia teminu obowiązywania umowy dzierżawy
0151/204/2007 
z dnia 22.11.2007
w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2007 r. oraz w układzie wykonawczym budżetu
0151/203/2007 
z dnia 21.11.2007
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
0151/202/2007 
z dnia 15.11.2007
w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2007 r. oraz w układzie wykonawczym budżetu
0151/201/2007 
z dnia 15.11.2007
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - referent w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa
0151/200/2007 
z dnia 15.11.2007
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - młodszy referent w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa
0151/199/2007 
z dnia 12.11.2007
w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2008
0151/198/2007 
z dnia 06.11.2007
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - podinspektor w Wydziale Finansowow-Budżetowym
0151/197/2007 
z dnia 06.11.2007
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - referent w Wydziale Finansowow-Budżetowym
0151/196/2007 
z dnia 31.10.2007
w sprawie prowadzenia zimowego utrzymania dróg w sezonie 2007/2008 na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
0151/195/2007 
z dnia 31.10.2007
w sprawie zatwierdzenia "Planu audytu wewnętrznego na rok 2008"
0151/194/2007 
z dnia 29.10.2007
w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2007 r. oraz w układzie wykonawczym budżetu
0151/193/2007 
z dnia 29.10.2007
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy i miasta na 2007 rok
0151/192/2007 
z dnia 25.10.2007
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze potwierdzenia salda należności oraz weryfikacji sald kont księgowych
0151/191/2007 
z dnia 25.10.2007
w sprawie weryfikacji zadań inwestycyjnych
0151/190/2007 
z dnia 25.10.2007
w sprawie weryfikacji wartości niematerialnych i prawnych
0151/189/2007 
z dnia 25.10.2007
w sprawie weryfikacji instalacji wodno-kanalizacyjnych
0151/188/2007 
z dnia 25.10.2007
w sprawie weryfikacji gruntów
0151/187/2007 
z dnia 24.10.2007
w sprawie zmiany zespołów spisowych
0151/186/2007 
z dnia 23.10.2007
w sprawie wprowadzenia wzoru legitymacji służbowej dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przeprowadzających kontrole podatkowe
0151/185/2007 
z dnia 23.10.2007
 w sprawie powszechnej, przymusowej akcji odszczurzania na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
0151/184/2007 
z dnia 19.10.2007
 w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach
0151/183/2007 
z dnia 19.10.2007
w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawców na realizację zadania: "Dostawa betonowych elementów drogowych o wymiarach 38x25x12 cm z wibroprasy oraz innych elementów infrastruktury drogowej"
0151/182/2007 
z dnia 15.10.2007
w sprawie procedury postępowania przy udzielaniu ulg podatkowych
0151/181/2007 
z dnia 15.10.2007
w sprawie powołania zespołów spisowych
0151/180/2007 
z dnia 15.10.2007
w sprawie zasad przeprowadzenia inwentaryzacji oraz powołania członków komisji inwentaryzacyjnej
0151/179/2007 
z dnia 15.10.2007
w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2007 r. oraz w układzie wykonawczym budżetu
0151/178/2007 
z dnia 15.10.2007
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i zbycia
0151/177/2007 
z dnia 15.10.2007
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - Młodszy referent w Biurze ds. Świadczen Rodzinnych
0151/176/2007 
z dnia 15.10.2007
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - Młodszy referent w Wydziale Organizacyjnym
0151/175/2007 
z dnia 15.10.2007
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - Inspektor w Wydziale Finansowow-Budżetowym (referat podatków)
0151/174/2007 
z dnia 15.10.2007
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - Inspektor w Wydziale Finansowow-Budżetowym
0151/173/2007 
z dnia 04.10.2007
w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2007 r. oraz w układzie wykonawczym budżetu
0151/172/2007 
z dnia 04.10.2007
w sprawie oddania w dzierżawę komunalnej nieruchomości gruntowej
0151/171/2007 
z dnia 04.10.2007
dotyczące zmiany Zarządzenia Nr 0151/165/07 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 września 2007 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Czerwionce-Leszczynach
0151/170/2007 
z dnia 01.10.2007
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Marii Jasiek - nauczycielce pełniącej zastępstwo za nieobecnego dyrektora Przedszkola w Bełku
0151/169/2007 
z dnia 01.10.2007
w sprawie wyznaczenia zastępstwa za nieobecnego dyrektora Przedszkola w Bełku
0151/168/2007 
z dnia 28.09.2007
w sprawie użyczenia gminnych zabudowanych nieruchomości gruntowych
0151/167/2007 
z dnia 28.09.2007
w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2007 rok oraz w układzie wykonawczym budżetu
0151/166/2007 
z dnia 28.09.2007
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy i miasta na 2007 rok

 

poprzednia   następna

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Marcjanna Niedobecka, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, al. św. Barbary 6, pok. nr 6, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 429 59 87, e-mail: bip@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.12
Data udostępnienia: 2008.03.14 09:04:09
Liczba odwiedzin strony: 1209 (ostatnie odwiedziny 2020.01.18 00:00:35)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny