Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Zarządzenia burmistrza z 2006 roku
Szukanie w serwisie
Strategia rozwoju
Plany i programy
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2007 roku
Decyzje, opinie...
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Wybory
System informacji o środowisku

Zarządzenia burmistrza z 2005 roku

Zarządzenia burmistrza z 2004 roku

Zarządzenie Przedmiot
0151/183/2006
z dnia29.12.2006  
w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2006 r. oraz w układzie wykonawczym budżetu  
0151/182/2006
z dnia 29.12.2006 
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy i miasta na 2006 r. 
0151/181/2006
z dnia 20.12.2006 
w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2006 r. oraz w układzie wykonawczym budżetu 
0151/180/2006
z dnia 20.12.2006 
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy i miasta na 2006 r. 
0151/179/2006
z dnia18.12.2006  
w sprawie wyznaczenia rzecznika dyscyplinarnego w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
0151/178/2006
z dnia 15.12.2006 
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
0151/177/2006
z dnia15.12.2006  
w sprawie powierzenia Zastępcy Burmistrza prowadzenia określony6ch spraw Gminy i Miasta będących w kompetencji Burmistrza 
0151/176/2006
z dnia 15.12.2006 
w sprawie określenia liczby Zastępców Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
0151/175/2006
z dnia 12.12.2006 
w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2006 r. oraz w układzie wykonawczym budżetu
0151/174/2006
z dnia 12.12.2006 
w sprawie powołania Komisji, której zadanhiem będą oględziny obiektów zlokalizowanych na działkach 2882/68, 2883/68, 2884/68 i 2885/68 będących w użytkowaniu wieczystym Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w celu stwierdzenia ich stanu użytkowego 
0151/173/2006
z dnia 12.12.2006 
w sprawie użyczenia nieruchomości gminnej
0151/172/2006
z dnia 12.12.2006
w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Czerwionce-Leszczynach, obręb Dębieńsko 
0151/171/2006
z dnia 12.12.2006 
w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Czerwionce-Leszczynach, obręb Czerwionka
0151/170/2006
z dnia 12.12.2006
w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Palowicach
0151/169/2006
z dnia 12.12.2006
w sprawie zminy stawki procentowej opłaty rocznej na użytkowanie wieczyste gruntu
0151/168/2006
z dnia 12.12.2006
w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Czerwionce-Leszczynach obr. Dębieńsko 
0151/167/2006
z dnia 12.12.2006
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej w drodze bezprzetargowej
0151/166/2006
z dnia 12.12.2006
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej w drodze bezprzetargowej
0151/165/2006
z dnia 12.12.2006
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej w drodze bezprzetargowej
0151/164/2006
z dnia 12.12.2006
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego wobec nauczyciela kontraktowego mgr Lidii Sznura
0151/163/2006
z dnia 12.12.2006
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego wobec nauczyciela kontraktowego mgr Mirosławy Wyleżoł-Mołdrzyk
0151/162/2006
z dnia 12.12.2006
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego wobec nauczyciela kontraktowego mgr Sylwii Grzywok
0151/161/2006
z dnia 06.12.2006
w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2006 r. oraz w układzie wykonawczym budżetu
0151/160/2006
z dnia 06.12.2006
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy i miasta na 2006 rok
0151/159/2006
z dnia 06.12.2006
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze potwierdzenia salda należności oraz weryfikacji sald kont księgowych
0151/158/2006
z dnia 06.12.2006
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych podlegających ewidencji ilościowej oraz sprzętu użytecznego przez MSWiA
0151/157/2006
z dnia 06.12.2006
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji magazynów oraz obsługi kasowej
0151/156/2006
z dnia 06.12.2006
w sprawie zasad przeprowadzenia inwentaryzacji oraz powołania członków komisji inwentaryzacyjnej
0151/155/2006
z dnia 06.12.2006
w sprawie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej
0151/154/2006
z dnia 06.12.2006
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach
0151/153/2006
z dnia 10.11.2006
w sprawie regulaminu kontroli wewnętrznej 

0151/152/2006
z dnia 10.11.2006

w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2006 r. oraz w układzie wykonawczym budżetu

0151/151/2006
z dnia 10.11.2006

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2007

0151/150/2006
z dnia 31.10.2006

w sprawie zatwierdzenia "Planu audytu wewnętrznego na rok 2007"
poprzednie następne

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Marcjanna Niedobecka, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, al. św. Barbary 6, pok. nr 6, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 429 59 87, e-mail: bip@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2007.07.19
Data udostępnienia: 2007.07.19 13:18:02
Liczba odwiedzin strony: 1727 (ostatnie odwiedziny 2020.01.09 00:37:50)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny