Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Szukanie w serwisie

Zarządzenia burmistrza z 2007 roku

Zarządzenia burmistrza z 2006 roku

Zarządzenia burmistrza z 2005 roku

Zarządzenia burmistrza z 2004 roku

Zarządzenie Przedmiot
0151/104/2008
z dnia 03.07.2008
w sprawie rozpatrzenia wniosków wniesionych do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
0151/70/2008
z dnia 14.04.2008
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola Nr 10 w Czerwionce-Leszczynach
0151/69/2008
z dnia 14.04.2008
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Stanowicach
0151/68/2008
z dnia 14.04.2008
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Przegędzy
0151/67/2008
z dnia 14.04.2008
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Książenicach
0151/66/2008
z dnia 14.04.2008
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola Nr 6 w Czerwionce-Leszczynach
0151/65/2008
z dnia 14.04.2008
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola Nr 9 w Czerwionce-Leszczynach
0151/64/2008
z dnia 14.04.2008
w sprawie uchylenia pełnomocnictw dla dyrektorów placówek oświatowych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
0151/63/2008
z dnia 08.04.2008
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - młodszy referent w Straży Miejskiej
0151/62/2008
z dnia 08.04.2008
w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz ustalenia wysokości opłat za posiłki w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
0151/61/2008
z dnia 07.04.2008
w sprawie ustalenia zasad korzystania przez ośrodek Pomocy społecznej w Czerwionce-Leszczynach z pomieszczeń znajdujących się na obiekcie rekreacyjno-sportowym w Czerwionce-Leszczynach ul. Wolności 2a
0151/60/2008
z dnia 07.04.2008
w sprawie ponownego ogłoszenia konkursu ofert na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych, powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu, ustalenia jej składu oraz ustalenia wzoru formularza ofertowego na realizację zadania i wzoru arkusza ewaluacyjnego
0151/59/2008
z dnia 07.04.2008
w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do zbycia
0151/58/2008
z dnia 01.04.2008
w sprawie powołania komisji oceniającej oferty w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadania własnego gminy polegajacym na dostarczaniu żywnosci potrzebującym mieszkańcom gminy i maista Czerwionka-Leszczyny w ramach europejskiego programu pomocy żywnościowej "PEAD"
0151/57/2008
z dnia 31.03.2008
w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2008 r. oraz w układzie wykonawczym budżetu
0151/56/2008
z dnia 31.03.2008
w sprawie ustalenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów (dowodów) finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
0151/55/2008
z dnia 31.03.2008
w sprawie rozliczenia zużycia wody oraz zasad wnoszenia opłat za dostawę wody i odprowadzania scieków dotyczących najemców lokali komunalnych mieszczących się w budynkach komunalnych oraz w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych
0151/54/2008
z dnia 31.03.2008
w sprawie zatwierdzenia treści Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg i Służb Komunalnych w Czerwionce

 

poprzednia   następna

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Marcjanna Niedobecka, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, al. św. Barbary 6, pok. nr 6, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 429 59 87, e-mail: bip@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2008.07.08
Data udostępnienia: 2008.07.08 14:10:48
Liczba odwiedzin strony: 1514 (ostatnie odwiedziny 2020.01.09 10:47:06)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny