Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Szukanie w serwisie

Wydział Ekologii i Zdrowia:

 • wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów (Format PDF PDF (31 KB)),
 • wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (Format PDF PDF (76 KB)).

Kancelaria Urzędu:

 • stwierdzenie zgodności kopii dokumentów z oryginałem wydanym przez Urząd Gminy i Miasta (Format PDF PDF (58 KB)),
 • poświadczenie własnoręczności podpisu (Format PDF PDF (59 KB)). 
 • poświadczenie pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu, w celu otrzymania emerytury, renty lub innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego

Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa:

 • nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej (Format PDF PDF (23 KB)),
 • nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym (Format PDF PDF (23 KB)),
 • dzierżawa lub najem gruntu (Format PDF PDF (22 KB)),
 • podział nieruchomości (Format PDF PDF (23 KB)),
 • rozgraniczenie nieruchomości (Format PDF PDF (23 KB)),
 • zawiadomienie w sprawie nadania numeru na nowo wybudowany budynek mieszkalny, pawilon handlowy oraz dla budynku w budowie dla celów telekomunikacji (opis sprawy-Format PDF PDF (52 KB), wniosek-Format PDF PDF (50 KB)),
 • zaświadczenie stwierdzające istnienie gospodarstwa rolnego na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (Format PDF PDF (23 KB)),
 • zaświadczenie stwierdzające prowadzenie działalności rolniczej w celu sprzedaży własnych produktów (Format PDF PDF (24 KB)).

Wydział Gospodarki Komunalnej:

 • wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej (opis sprawy -Format PDF PDF (26 KB), wniosek - Format PDF PDF (18 KB)),
 • wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi (ulicy) (opis sprawy -Format PDF PDF (26 KB), wniosek - Format PDF PDF (34 KB)),
 • wydanie zezwolenia na urządzenie zjazdu z drogi gminnej (Format PDF PDF (44 KB)).
 • zgłoszenie oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/d, wykorzystywanej na potrzeby gospodarstw domowych lub rolnych w ramach zwykłego korzystania z wód (Format PDF PDF (23 KB)).

Biuro ds. Świadczeń Rodzinnych

 • Ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (opis sprawy -Format PDF PDF (51 KB), Format MS Word DOC (123 KB)),
  • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka (opis sprawy -Format PDF PDF (65 KB)),
  • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka (opis sprawy -Format PDF PDF (65 KB)),
  • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (opis sprawy -Format PDF PDF (63 KB)),
  • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (opis sprawy -Format PDF PDF (63 KB)),
  • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka (opis sprawy -Format PDF PDF (63 KB)),
  • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (opis sprawy -Format PDF PDF (63 KB)),
  • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (opis sprawy -Format PDF PDF (63 KB)).
 • Ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (opis sprawy -Format PDF PDF (63 KB), wniosek - Format PDF PDF (67 KB)),
 • Ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (opis sprawy -Format PDF PDF (65 KB), wniosek - Format PDF PDF (89 KB)),
 • Ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego (opis sprawy -Format PDF PDF (67 KB)),  Format MS Word DOC (63 KB)),
 • Ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej (opis sprawy -Format PDF PDF (68 KB), wniosek - Format PDF PDF (111 KB)),

Wydział Finansowo-Budżetowy:

 • Formularz sprawozdania z wykonania zadania publicznego ( Format MS Word DOC (78 KB)).

 

poprzednie   następne

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Marcjanna Niedobecka, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, al. św. Barbary 6, pok. nr 6, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 429 59 87, e-mail: bip@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2008.05.06
Data udostępnienia: 2008.05.06 08:21:03
Liczba odwiedzin strony: 2112 (ostatnie odwiedziny 2019.01.16 03:08:18)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny