Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Urząd Gminy i Miasta
Szukanie w serwisie
Regulamin organizacyjny Urzędu
Deklaracje majątkowe pracowników samorządowych
Pomieszczenia Urzędu
Struktura Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Wydziały Urzędu
Referaty Urzędu
Biura Urzędu Miasta
Samodzielne stanowiska
Urząd Stanu Cywilnego
Kancelaria Urzędu
 Strona archiwalna z dnia 2006.03.09 16:47:31 powrót do aktualnej strony
 
Przy pomocy Urzędu Gminy i Miasta, burmistrz będący organem wykonawczym w gminie wykonuje swoje zadania. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Gminy i Miasta określa regulamin organizacyjny, nadany przez burmistrza w drodze zarządzenia.

Kierownikiem Urzędu Gminy i Miasta jest burmistrz, który może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcom burmistrza lub sekretarzowi gminy. Kierownik urzędu jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, wykonuje w tym zakresie uprawnienia z kodeksu pracy oraz przepisów szczegółowych dotyczących danej grupy pracowników.

Urząd Gminy i Miasta

ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel.: (32) 429 59 11, fax: (32) 431 17 60
e-mail: ugim@czerwionka-leszczyny.com.pl
godziny urzędowania:

poniedziałek od 900 do 1700
od wtorku do piątku od 730 do 1530

Sekretariat Urzędu

ul. Parkowa 9, pok. nr 4, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel.: (32) 429 59 34, (32) 431 33 55
e-mail: ka@czerwionka-leszczyny.com.pl
godziny urzędowania:

poniedziałek od 900 do 1700
od wtorku do piątku od 730 do 1530

Kancelaria Urzędu

ul. Parkowa 9, pok. nr 5, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel.: (32) 429 59 40
e-mail: ka@czerwionka-leszczyny.com.pl
godziny urzędowania:

poniedziałek od 900 do 1700
od wtorku do piątku od 730 do 1530

Biuro Rady

ul. Parkowa 9, pok. nr 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel.: (32) 429 59 35
e-mail: br@czerwionka-leszczyny.com.pl
godziny urzędowania:

poniedziałek od 900 do 1700
od wtorku do piątku od 730 do 1530

Urząd Stanu Cywilnego

ul. Parkowa 9 (budynek USC), pok. nr 1, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel.: (32) 429 59 53
e-mail: usc@czerwionka-leszczyny.com.pl
godziny urzędowania:

poniedziałek od 900 do 1700
od wtorku do piątku od 730 do 1530

 

Wydziały Urzędu

Referaty Urzędu

Biura Urzędu

Kierownictwo Urzędu

Samodzielne stanowiska

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Marcjanna Niedobecka, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, al. św. Barbary 6, pok. nr 6, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 429 59 87, e-mail: bip@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2005.12.21
Data udostępnienia: 2006.03.09 16:47:31

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny