Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Przetargi
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Konkursy

Wykonanie pomieszczeń dla placówki opiekuńczo wychowawczej wsparcia dziennego - Świetlicy Środowiskowej w Czerwionce – ETAP II

Treść ogłoszenia  można pobrać w formacieFormat PDF PDF (115 KB).

SIWZ  - można pobrać w formacieFormat PDF PDF (178 KB).

Załącznik Nr 1 do SIWZ - wzór oferty - można pobrać w formacieFormat PDF PDF (88 KB).

Załącznik Nr 2 do SIWZ - wzór umowy - można pobrać w formacieFormat PDF PDF (110 KB).

Załącznik Nr 3 do SIWZ – oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych - wzór - można pobrać w formacieFormat PDF PDF (87 KB).

Załącznik Nr 4 do SIWZ – wykaz ważniejszych wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonywania – wzór - można pobrać w formacieFormat PDF PDF (92 KB).

Załącznik Nr 5 do SIWZ – wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia , a także zakresu wykonywanych przez nich czynności – wzór - można pobrać w formacieFormat PDF PDF (93 KB).

Załącznik Nr 6 do SIWZ – tabela wartości elementów scalonych robót budowlanych Świetlicy Środowiskowej Etap II - można pobrać w formacieFormat PDF PDF (67 KB).

Załącznik Nr 7 do SIWZ - tabela wartości elementów scalonych robót elektrycznych Świetlicy Środowiskowej Etap II - można pobrać w formacieFormat PDF PDF (66 KB).

Załącznik Nr 8 do SIWZ - tabela wartości elementów scalonych robót budowlanych i branżowych związanych z wykonaniem dźwigu osobowego (windy) Świetlicy Środowiskowej Etap II - można pobrać w formacieFormat PDF PDF (66 KB).

Załącznik Nr 9 do SIWZ – dokumentacja projektowa:
a) strona tytułowa dokumentacji projektowej - można pobrać w formacieFormat PDF PDF (609 KB), Format PDF PDF (532 KB).
b) projekt budowlany adaptacji pomieszczeń - można pobrać w formacieFormat PDF PDF (95 KB), Format PDF PDF (121 KB),Format PDF PDF (152 KB), Format PDF PDF (1,5 MB),Format PDF PDF (112 KB), Format PDF PDF (1,5 MB),Format PDF PDF (816 KB), Format PDF PDF (1,6 MB),Format PDF PDF (66 KB), Format PDF PDF (769 KB),Format PDF PDF (66 KB), Format PDF PDF (190 KB),Format PDF PDF (84 KB), Format PDF PDF (445 KB),Format PDF PDF (58 KB).
c) projekt budowlany instalacja wodno – kanalizacyjna - można pobrać w formacieFormat PDF PDF (1 MB), Format PDF PDF (105 KB),Format PDF PDF (80 KB), Format PDF PDF (97 KB),Format PDF PDF (156 KB), Format PDF PDF (262 KB),Format PDF PDF (310 KB), Format PDF PDF (353 KB).
d) projekt budowlany instalacje elektryczne - można pobrać w formacieFormat PDF PDF (94 KB), Format PDF PDF (84 KB),Format PDF PDF (42 KB), Format PDF PDF (444 KB).
e) przedmiar robót – część budowlana - można pobrać w formacieFormat PDF PDF (631 KB), Format PDF PDF (193 KB).
f) przedmiar robót – część dot. windy - można pobrać w formacieFormat PDF PDF (628 KB), Format PDF PDF (96 KB).
g) przedmiar robót – część elektryczna - można pobrać w formacieFormat PDF PDF (332 KB), Format PDF PDF (125 KB).

Załącznik Nr 10 do SIWZ - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót:
a) część ogólnobudowlana - można pobrać w formacieFormat PDF PDF (609 KB), Format PDF PDF (532 KB). 
b) instalacja wodno kanalizacyjna i wentylacyjna - można pobrać w formacieFormat PDF PDF (96 KB), Format PDF PDF (85 KB).
c) instalacje elektryczne - można pobrać w formacieFormat PDF PDF (111 KB), Format PDF PDF (130 KB).

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Justyna Domżoł, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Dr Rostka 7,  44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 431 81 05, e-mail: zp@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2008.07.09
Data udostępnienia: 2008.07.09 13:43:00
Liczba odwiedzin strony: 19186 (ostatnie odwiedziny 2019.01.18 00:20:31)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny