Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Referat Drogownictwa
Szukanie w serwisie
Regulamin organizacyjny Urzędu
Deklaracje majątkowe pracowników samorządowych
Pomieszczenia Urzędu
Struktura Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Wydziały Urzędu
Referaty Urzędu
Referat Drogownictwa
Referat ds. Funduszy Europejskich
Referat Finansowo-Budżetowy
Referat Geodezji i Rolnictwa
Referat Informatyki
Referat Księgowości
Referat Podatków
Biura Urzędu Miasta
Samodzielne stanowiska
Urząd Stanu Cywilnego
Kancelaria Urzędu

ul. Parkowa 9, pok. nr 17, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel.: (32) 429 59 30
e-mail: gk@czerwionka-leszczyny.com.pl
godziny urzędowania:

poniedziałek od 730 do 1700
od wtorku do piątku od 730 do 1530

kierownik: mgr inż. Piotr Łuc, pok. nr 17, tel.: (32) 429 59 30

Do zadań Referatu Drogownictwa należy w szczególności:

 • budowa i modernizacja dróg gminnych, placów i mostów, w tym:
  • przygotowanie dokumentacji przetargowej zgodnie z procedurą zamówień publicznych,
  • przeprowadzanie przetargów na realizację zadań,
  • prowadzenie nadzoru nad realizacją zadań w tym weryfikacja kosztorysów oraz kontrola realizacji zapisów umów,
 • prowadzenie ewidencji majątku drogowego i mostowego,
 • zaliczanie dróg do kategorii dróg gminnych, lokalnych miejskich, osiedlowych i zakładowych,
 • koordynowanie robót w pasie drogowym dróg będących własnością gminy,
 • przygotowanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i przejazd pojazdów ponad gabarytowych,
 • przywracanie stanu pasa dróg gminnych i lokalnych miejskich do stanu poprzedniego w razie jego naruszenia,
 • wydawanie warunków projektowych na dojazdy, wyjazdy do nowo projektowanych obiektów kubaturowych,
 • sprawowanie nadzoru nad prowadzoną akcją zimową,
 • organizowanie robót drogowych wykonywanych systemem gospodarczym przez jednostki pomocnicze gminy,
 • współpraca z administratorami dróg przebiegającymi przez teren gminy,
 • organizacja ruchu drogowego.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Krzysztof Kulesa, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, pok. nr 18a, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 429 59 55, e-mail: gk@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2007.02.01
Data udostępnienia: 2007.02.01 14:19:36
Liczba odwiedzin strony: 2781 (ostatnie odwiedziny 2022.08.04 05:08:24)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny