Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Referat Księgowości
Szukanie w serwisie
Regulamin organizacyjny Urzędu
Deklaracje majątkowe pracowników samorządowych
Pomieszczenia Urzędu
Struktura Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Wydziały Urzędu
Referaty Urzędu
Referat Drogownictwa
Referat ds. Funduszy Europejskich
Referat Finansowo-Budżetowy
Referat Geodezji i Rolnictwa
Referat Informatyki
Referat Księgowości
Referat Podatków
Biura Urzędu Miasta
Samodzielne stanowiska
Urząd Stanu Cywilnego
Kancelaria Urzędu

ul. Parkowa 9, pok. nr 8, 12, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
e-mail: fn@czerwionka-leszczyny.com.pl
godziny urzędowania:

poniedziałek od 730 do 1700
od wtorku do piątku od 730 do 1530

pok. nr 8 - księgowość, tel. (32) 429 59 74
pok. nr 8 - płace, tel. (32) 429 59 70
pok. nr 12 - księgowość, tel. (32) 429 59 32, (32) 429 59 37

główna księgowa: Ewelina Falkiewicz, pok. nr 10, tel. (32) 429 59 59
e-mail: ksiegowa@czerwionka-leszczyny.com.pl

Do zadań Referatu Księgowości należy w szczególności:

 • prowadzenie całości spraw z zakresu księgowości syntetycznej i analitycznej urzędu jako jednostki budżetowej,
 • prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, rozliczanie inwentaryzacji,
 • ewidencja, rozliczanie i windykacja należności urzędu innych niż podatki i opłaty lokalne,
 • finansowanie jednostek i zakładów budżetowych - uruchamianie środków i kontrola ich wydatkowania,
 • obsługa kasowa petentów,
 • obsługa finansowo-księgowa jednostek budżetowych tj. Ośrodka Pomocy Społecznej i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
 • kompleksowa obsługa płacowa pracowników urzędu, Ośrodka Pomocy Społecznej i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
 • ewidencja opłat z tytułu wieczystego użytkowania,
 • współudział w korektach i wdrażaniu obowiązujących oraz nowych systemów ewidencji komputerowej w zakresie zagadnień będących przedmiotem działania wydziału,
 • opiniowanie projektów uchwał i aktów normatywnych w zakresie rachunkowości i finansów,
 • przyjmowanie sprawozdań jednostkowych z wykonania budżetu od jednostek i zakładów budżetowych oraz sporządzanie sprawozdań zbiorczych.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Teresa Czajka, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, pok. nr 8, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 429 59 73, e-mail: ksiegowa@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2007.03.08
Data udostępnienia: 2007.03.08 11:08:28
Liczba odwiedzin strony: 2678 (ostatnie odwiedziny 2022.07.30 13:06:21)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny