Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Referat Finansowo-Budżetowy
Szukanie w serwisie
Regulamin organizacyjny Urzędu
Deklaracje majątkowe pracowników samorządowych
Pomieszczenia Urzędu
Struktura Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Wydziały Urzędu
Referaty Urzędu
Referat Drogownictwa
Referat ds. Funduszy Europejskich
Referat Finansowo-Budżetowy
Referat Geodezji i Rolnictwa
Referat Informatyki
Referat Księgowości
Referat Podatków
Biura Urzędu Miasta
Samodzielne stanowiska
Urząd Stanu Cywilnego
Kancelaria Urzędu

ul. Parkowa 9, pok. nr 10, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel.: (32) 429 59 31
e-mail: fn@czerwionka-leszczyny.com.pl
godziny urzędowania:

poniedziałek od 730 do 1700
od wtorku do piątku od 730 do 1530

kierownik referatu: Małgorzata Bartoszek , pok. nr 10, tel.: (32) 429 59 31
e-mail: fn@czerwionka-leszczyny.com.pl  

Do zadań Referatu Podatków należy w szczególności:

  • opracowywanie prognoz finansowych dla gminy,
  • organizacja i wykonywanie prac związanych z planowaniem i zatwierdzaniem budżetu gminy,
  • ewidencja bieżącej realizacji budżetu, okresowe informowanie organów gminy o przebiegu tej realizacji,
  • opracowywanie projektów uchwał w zakresie zmian w budżecie,
  • ewidencja zaangażowania środków tj. umów zawieranych przez gminę na dostawę materiałów, towarów lub usług,
  • negocjowanie z organami administracji rządowej i samorządowej wysokości środków finansowych na zadania zlecone bądź powierzone,
  • prowadzenie spraw związanych z postępowaniem o udzielenie zamówień publicznych w temacie dotyczącym wyboru banku prowadzącego obsługę gminy zaciągania kredytów i pożyczek w ramach zapisu w budżecie oraz sporządzanie stosownych umów,
  • przygotowywanie porozumień w zakresie realizacji zadań wspólnych z innymi organami samorządowymi.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony:

Małgorzata Bartoszek, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, pok. nr 10, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 429 59 31, e-mail: fn@czerwionka-leszczyny.com.pl

Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2007.02.16
Data udostępnienia: 2007.02.16 10:29:00
Liczba odwiedzin strony: 2775 (ostatnie odwiedziny 2022.07.31 19:54:40)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny