Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny
Strona główna Gmina Urząd Gminy i Miasta
Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny Referat Geodezji i Rolnictwa
Szukanie w serwisie
Regulamin organizacyjny Urzędu
Deklaracje majątkowe pracowników samorządowych
Pomieszczenia Urzędu
Struktura Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Wydziały Urzędu
Referaty Urzędu
Referat Drogownictwa
Referat ds. Funduszy Europejskich
Referat Finansowo-Budżetowy
Referat Geodezji i Rolnictwa
Referat Informatyki
Referat Księgowości
Referat Podatków
Biura Urzędu Miasta
Samodzielne stanowiska
Urząd Stanu Cywilnego
Kancelaria Urzędu

al. św. Barbary 6, pok. nr 7, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel.: (32) 429 59 86, 431 23 26
e-mail: gir@czerwionka-leszczyny.com.pl
godziny urzędowania:

poniedziałek od 730 do 1700
od wtorku do piątku od 730 do 1530

kierownik: Joachim Gajda, pok. nr 7, tel.: (32) 429 59 86, 431 23 26

Do zadań Referatu Geodezji i Rolnictwa należy w szczególności:

 • prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem dróg i placów,
 • nadawanie numeracji nieruchomościom i prowadzenie ewidencji w tym zakresie,
 • sprawowanie administracji w zakresie łowiectwa,
 • utrzymywanie kontaktów z dzierżawcami gruntów rolnych, rolnikami, grupami producenckimi w zakresie spraw związanych z prowadzonymi gospodarstwami rolnymi,
 • opiniowanie wniosków na pokrycie kosztów zalesiania gruntów rolnych,
 • przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń o podejrzeniu o zachorowaniach zwierząt na choroby zaraźliwe,
 • likwidacja chorób, szkodników i chwastów roślin uprawnych,
 • utrzymanie gruntów będących w zasobach gminy, które nie są dzierżawione,
 • prowadzenie spraw związanych z wyrażeniem zgody na zamianę, zrzeczenie się nieruchomości przez właściciela na rzecz gminy,
 • współpraca z instytucjami zajmującymi się utrzymaniem i konserwacją urządzeń melioracyjnych,
 • utrzymanie urządzeń melioracyjnych na gruntach będących własnością gminy,
 • współpraca z nadleśnictwami w zakresie gospodarki leśnej.

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Ilona Cyroń, Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, al. św. Barbary 6, pok. nr 7, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel.: (32) 431 23 26, e-mail: gir@czerwionka-leszczyny.com.pl
Biuletyn redaguje: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, tel.: (0 32) 431 33 55, e-mail: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl
Data wytworzenia: 2007.02.01
Data udostępnienia: 2007.02.01 14:19:36
Liczba odwiedzin strony: 2956 (ostatnie odwiedziny 2022.07.31 07:03:00)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Gminy i Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2006 Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny